Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

36. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe o dodatnem prispevku voda vojaške policije v SFOR, stran 917.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ORGANIZACIJO SEVERNOATLANTSKE POGODBE O DODATNEM PRISPEVKU VODA VOJAŠKE POLICIJE V SFOR
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe o dodatnem prispevku voda vojaške policije v SFOR, sklenjen z izmenjavo pisem z dne 25. septembra 2001 in 9. oktobra 2001 v Bruslju.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
SECRETARY GENERAL
SG(2001)1103
25 September 2001
Dear Ambassador,
I have the honour to refer to the Participation and Financial Agreements between the Republic of Slovenia and the North Atlantic Treaty Organization dated 31 July and 11 August 1997 and their related arrangements regarding a Stabilization Force (SFOR) in Bosnia and Herzegovina.
It is with appreciation that I accept the additional offer by the Government of the Republic of Slovenia to provide to SFOR a Military police Platoon consisting of a maximum of 24 personnel.
It is my understanding that this additional offer is made and accepted under the conditions and provisions of the above-mentioned agreements.
I have the honour to propose that this letter and your reply confirming the agreement of your Government to the terms thereof shall constitute an agreement which shall enter into force when all internal legal procedures within the Republic of Slovenia have been fulfilled; this agreement shall be applied provisionally as from the date of your reply.
Yours sincerely,
George Robertson (s)
His Excellency
Mr. Matjaž Šinkovec
Ambassador,
Head of the Mission of the Republic of Slovenia
to NATO
The Ambassador
Head of Mission
of the Republic of Slovenia
to NATO and WEU
Brussels, 9 October 2001
Dear Secretary General,
I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of 25 September, which reads as follows:
“I have the honour to refer to the Participation and Financial Agreements between the Republic of Slovenia and the North Atlantic Treaty Organisation dated 31 July and 11 August 1997, and their related arrangements regarding a Stabilization Force (SFOR) in Bosnia and Herzegovina.
It is with appreciation that I accept the additional offer by the Government of the Republic of Slovenia to provide to SFOR a Military Police Platoon consisting of maximum of 24 personnel.
It is my understanding that this additional offer is made and accepted under the conditions and provisions of above-mentioned agreements.
I have the honour to propose that this letter and your reply confirming the agreement of your Government to the terms thereof shall constitute an agreement which shall enter into force when all internal legal procedures within the Republic of Slovenia have bee fulfilled; this agreement shall be applied provisionally as from the date of your reply.“.
I am pleased to inform you of my Government’s acceptance of the said letter which, together with this reply, constitute an Agreement which enters into force as indicated above.
Please accept, Secretary General, the expression of my highest consideration.
Yours sincerely,
Matjaž Šinkovec (s)
The Rt.Hon. Lord Robertson of Port Ellen
Secretary General
North Atlantic Treaty Organisation
Brussels
ORGANIZACIJA SEVERNOATLANTSKE POGODBE
GENERALNI SEKRETAR
SG(2001)1103
25. september 2001
Spoštovani g. veleposlanik,
čast imam sklicevati se na Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe ter Finančni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe z dne 31. julija in 11. avgusta 1997 in na sporazume, ki se nanju nanašajo, glede Sil za stabilizacijo (SFOR) v Bosni in Hercegovini.
S hvaležnostjo sprejemam dodatno ponudbo Vlade Republike Slovenije, da SFOR-ju zagotovi vod vojaške policije, ki ga sestavlja največ 24 oseb.
Razumem, da je ta dodatna ponudba dana in se sprejme pod pogoji in določbami zgoraj omenjenih sporazumov.
Čast imam predlagati, da pismo in vaš odgovor, ki potrjuje, da vaša vlada soglaša s pogoji omenjenih sporazumov, sestavljata sporazum, ki začne veljati, ko so v Republiki Sloveniji končani vsi notranjepravni postopki; začasno pa se uporablja od dneva vašega odgovora.
S spoštovanjem.
George Robertson, l.r.
Njegova ekscelenca
g. Matjaž Šinkovec
veleposlanik
vodja misije Republike Slovenije
pri zvezi NATO
VELEPOSLANIK
VODJA MISIJE RS PRI ZVEZI NATO
Bruselj, 9. oktobra 2001
Spoštovani g. generalni sekretar,
čast imam potrditi prejem vašega pisma z dne 25. septembra 2001, ki se glasi:
“Čast imam sklicevati se na Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe ter Finančni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe z dne 31. julija in 11. avgusta 1997 in na sporazume, ki se nanju nanašajo, glede Sil za stabilizacijo (SFOR) v Bosni in Hercegovini.
S hvaležnostjo sprejemam dodatno ponudbo Vlade Republike Slovenije, da SFOR-ju zagotovi vod vojaške policije, ki ga sestavlja največ 24 oseb.
Razumem, da je ta dodatna ponudba dana in se sprejme pod pogoji in določbami zgoraj omenjenih sporazumov.
Čast imam predlagati, da pismo in vaš odgovor, ki potrjuje, da vaša vlada soglaša s pogoji omenjenih sporazumov, sestavljata sporazum, ki začne veljati, ko so v Republiki Sloveniji končani vsi notranjepravni postopki; začasno pa se uporablja od dne tega odgovora.“
Z zadovoljstvom sporočam, da vlada soglaša z navedenim pismom, ki skupaj s tem odgovorom sestavlja sporazum, ki začne veljati, kot je navedeno zgoraj.
Sprejmite, prosim, gospod generalni sekretar, izraze mojega najglobljega spoštovanja.
S spoštovanjem.
Matjaž Šinkovec, l.r.
Lord Robertson
generalni sekretar
Organizacija Severnoatlantske pogodbe
Bruselj
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 803-05/2001-5
Ljubljana, dne 12. junija 2003
EVA 2003-1811-0031
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost