Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2003 z dne 19. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2003 z dne 19. 12. 2003

Kazalo

5424. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, stran 17403.

Na podlagi 57. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01 in 60/02) in 51. členom statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. seji dne 4. 12. 2003 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
1
Pavšalni prispevek za zavezance iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) 20.700 SIT mesečno.
2
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17., 18. in 21. točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) 4.810 SIT mesečno.
3
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu (prispevek za zdravstvene storitve, povračilo potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino) znaša 610 SIT.
Prispevek se plačuje mesečno oziroma od vsake pogodbe o delu ali vsake napotnice kadar zavarovana oseba dela preko študentskega servisa, kot pooblaščene organizacije.
4
Pavšalni prispevki se plačajo petnajsti dan v mesecu za pretekli mesec.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 0201-11/5-2003
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
Predsednik
Skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ana Mokorel l. r.