Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5297. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 16911.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet občine Prevalje na 8. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 47/99, 51/01, 91/02 – v nadaljevanju: pravilnik) se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»Članom drugih organov občine, katerih ustanovitev določa zakon, podzakonski akt ali statut občine, ter članom komisij in svetov, ki jih imenuje župan, pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na seji, na podlagi pogodbe o delu, v višini:
– 0,095 količnika za člana,
– 0,190 količnika za predsedujočega.
Kolikor so člani organov iz prejšnjega odstavka javni uslužbenci, zaposleni v Občinski upravi občine Prevalje, jim nagrada ne pripada.«
2. člen
Črta se 19. člen.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03203-001/2002-06
Prevalje, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti