Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5291. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Medvode za leto 2004, stran 16908.

Na podlagi 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Medvode za leto 2004
1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja proračunskih uporabnikov do sprejetja proračuna Občine Medvode za leto 2004, oziroma za prve tri mesece leta 2004.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
V sredstva iz prejšnjega odstavka spadajo:
– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in drugi osebni prejemki (stroški za prevoz, regres za prehrano),
– materialni stroški in storitve drugih, ki so vezane na osnovno delovanje uporabnika.
3. člen
Proračunski uporabniki morajo na zahtevo oddelka za proračun in finance posredovati podatke iz prejšnjega člena. Kolikor zahtevanih podatkov ne posredujejo, se jim financiranje začasno ustavi.
4. člen
Ne glede na določilo 2. člena tega sklepa, se v polnem znesku plačujejo stroški, ki so nastali v letu 2003 na osnovi proračuna za leto 2003 in v tem letu niso mogli biti plačani. Ti stroški se vnesejo v proračun za leto 2004.
Prav tako se lahko obveznosti, ki jih ima občina do izvajalcev del po sklenjenih pogodbah v letu 2003 poravnajo do polnega zneska, če prihodki proračuna in njegova likvidnost to omogočata.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2003.
7. člen
V okviru tega sklepa nastali odhodki proračuna so sestavni del proračuna Občine Medvode za leto 2004.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 403-93/03
Medvode, dne 4. decembra 2003.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti