Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5280. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 16899.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena statuta Občine Ig je Občinski svet občine Ig na 7. redni seji dne 28. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 107/99), se v 2. členu odloka doda:
Osnova za izračun nadomestila so:
– zazidana stavbna zemljišča, ki so tista zemljišča na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objeti gospodarske javne infrastrukture.
– nezazidana stavbna zemljišča, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
V primeru, da gre za zemljiško parcelo, na kateri stoji stavba se nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča odmeri od površine, ki se izračuna tako, da se od celotne površine zemljiške parcele odšteje površina gradbene parcele, če je le-ta določena oziroma površina fundusa pomnožena s faktorjem 1,5. Za takšen preostanek površine se bo nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča odmerjalo samo v primeru, če je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da ga je mogoče opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo.
2. člen
V 7. členu odloka se drugo območje prekategorizira v prvo območje, tako, da je celotna Občina Ig eno območje.
V 11., 12., 13., 14. in 15. členu se izvzamejo točke za II. območje.
3. člen
Višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča iz prvega člena tega odloka, za katerega se po določbah 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) na novo odmerja nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, se določi tako, da se upošteva površina in število točk za nezazidana stavbna zemljišča.
----------------------------------
Območje        Število točk
----------------------------------
I. območje           70
----------------------------------
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 423-06/03-142
Ig, dne 28. novembra 2003.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti