Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5274. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju v Občini Črnomelj, stran 16891.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 35/03), 80. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 105. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 27/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) je Občinski svet občine Črnomelj na 9. redni seji dne 27. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju v Občini Črnomelj
1. člen
V odloku o oglaševanju v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 69/97) se v četrtem odstavku 2. člena za zaporedno številko 12 doda nova zaporedna številka 13, ki se glasi: »13. Izvajalec oglaševanja je oseba, ki izvaja oglaševanje na reklamnih objektih iz 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točke 3. člena tega odloka.«
Šesti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Objekti navedeni v tem členu, locirani na funkcionalnem zemljišču oziroma objektu firme se ne štejejo za reklamne objekte, ki bi bili zavezani plačilu komunalne takse, kolikor so namenjeni za oglaševanje lastne dejavnosti.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena tako, da se glasi:
»Reklamne objekte je dovoljeno postaviti, v skladu z določili 19. člena tega odloka.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena tako, da se glasi:
»Reklamne objekte iz 1., 2. in 3. točke 3. člena tega odloka lahko postavljajo in z njimi upravljajo pravne in fizične osebe, ki so na podlagi pogodbe z občino pridobile pravico postavljanja in upravljanja. Upravljalec reklamnih objektov iz 1. in 2. točke 3. člena tega odloka se izbere na podlagi javnega razpisa za celotno območje Občine Črnomelj ali ločeno po območjih krajevnih skupnosti.«
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Reklamne objekte na zemljiščih, ki so v lasti občine, lahko postavljajo in upravljajo z njimi le pravne osebe ali fizične osebe, ki jih pooblasti Občina Črnomelj.«
4. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost oglaševanja ima praviloma značaj dobičkonosne dejavnosti. Cena se določa v pogodbi o oglaševanju, ki jo izvajalec oglaševanja sklene z občino. Izvajalec oglaševanja se izbere na podlagi javnega razpisa za celotno območje Občine Črnomelj ali ločeno po območjih krajevnih skupnosti.
5. člen
V 10. členu se v drugem odstavku pod zaporedno številko 2 tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– datum in številka lokacijske informacije.«
6. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Reklamne objekte je možno postavljati na lokacije, ki so določene s predhodno izdelano študijo, potrjeno s strani župana. Študija je podlaga za izdajo lokacijske informacije za enostavne objekte.«
7. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V lokacijski informaciji je potrebno navesti, ali gre za določen ali nedoločen čas postavitve.
Lokacijska informacija preneha veljati:
– če to zahtevajo novo nastale prometne in druge razmere,
– če znak ni več potreben,
– če objekt in bližnja okolica nista primerno vzdrževana in
– če niso izpolnjeni drugi pogoji iz lokacijske informacije.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-14/97
Črnomelj, dne 28. novembra 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti