Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5273. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Črnomelj, stran 16891.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72, Uradni list RS, št. 18/91), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 6/93, 61/96, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01) in 16. člena statuta Občine Črnomelj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet občine Črnomelj na 9. redni seji dne 27. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Črnomelj
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 55/96 in 106/99) se drugi odstavek 2. člena spremeni in se po novem glasi: »Za dejavnosti iz 3. do 6. točke tega člena si mora taksni zavezanec predhodno pridobiti soglasje občinskega urbanista ali službe za urejanje prostora«.
2. člen
Doda se 6.a člen, ki se glasi: »Če se taksni predmet ali storitev uporabljata nad obsegom, za katerega je bila komunalna taksa odmerjena ali plačana, se za prekoračitev zaračuna komunalna taksa v trikratni višini komunalne takse, obračunane po taksni tarifi. Če se taksni predmet ali storitev uporabljata brez dovoljenja, se zaračuna komunalna taksa za celotno tekoče leto v trikratnem znesku«.
3. člen
V tarifni številki 4 se v opombah doda 3. točka, ki se glasi: »Taksa iz 3. točke navedene taksne tarife se obračuna največ 35000 točk, ne glede na število prodajnih dni v letu, za katero se komunalna taksa obračuna«.
4. člen
V tarifni številki 5 se v opombah doda 5. točka, ki se glasi: »Plačila komunalne takse so oproščene organizacije, ki oglašujejo na funkcionalnem zemljišču v zasebni lasti za potrebe opravljanja lastne dejavnosti. Za oglaševanje na funkcionalnem zemljišču v zasebni lasti, za potrebe oglaševanja dejavnosti drugih, se komunalna taksa po tej tarifi zaračunava.«
5. člen
18. člen se spremeni in se po novem glasi:
»Vrednost točke za odmero taksnih obveznosti je 10 SIT«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-14/96
Črnomelj, dne 30. oktobra 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti