Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5271. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celja (skrajšani postopek), stran 16889.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celja (skrajšani postopek)
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celja v skrajšanem postopku. Predlog je skladen z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet obravnave predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celja so stavbe v območju zadevnega zazidalnega načrta, katerih podstreh ni mogoče izkoristiti za stanovanjske prostore. Predlog sprememb in dopolnitev možnost izkoriščanja podstreh predvideva ob pogojih pristojnih nosilcev urejanja prostora.
III
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celja se začne osem dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Center in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje na javno razgrnjeni predlog. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z njim.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, le-te pošljejo županu Mestne občine Celje. Župan zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00016/2003-08
Celje, dne 24. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti