Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5263. Splošni pogoji in splošna tarifa za kabelsko retransmisijo fonogramov, stran 16876.

Na podlagi 84. in 153. člena zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) ter v skladu z določbo 14. in 59. člena statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, je svet zavoda na redni seji dne 9. 7. 2003 sprejel
S P L O Š N E P O G O J E
in splošno tarifo za kabelsko retransmisijo fonogramov
Uporabnik lahko sam izbere način za odmero nadomestila, ali pa se pri določanju osnove za odmero vedno uporabi prvi od možnih načinov.
V primeru, da se ugotovi, da podatki za odmero nadomestila ne ustrezajo dejanskemu stanju ali so neresnični, lahko zavod od uporabnika zahteva predložitev resničnih ali dejanskih podatkov za odmero nadomestila ali pa uporabniku odmeri nadomestilo po drugačni metodi.
Če nastopijo okoliščine iz prejšnjega odstavka, uporabnik izgubi možnost do samostojne izbire metode za določitev osnove ter odmero nadomestila.
V primerih, kjer je to mogoče, se nadomestilo plačuje v obliki mesečnih akontacij, račun pa se izdaja enkrat letno.
Pri določanju parametrov za odmero nadomestila za kabelsko retransmisijo, ki se nanašajo na doseg in poslušanost oziroma gledanost, se uporabljajo podatki Sveta za radiodifuzijo RS ali drugih institucij, ter podatki iz objavljenih medijskih raziskav, ki jih opravljajo profesionalne institucije. Vir podatkov izbere zavod.
Pri določanju višine nadomestila lahko uporabnik izbira med naslednjimi metodami:
1. Od bruto prometa, v preteklem letu ustvarjenega z retransmisijo posameznega programa, skupaj s sredstvi, pridobljenimi za retransmisijo, se odšteje vsota, ki ustreza proporcionalnemu deležu govornega dela programa. Nato se od dobljenega zneska za posamezen program prizna še zmanjšanje osnove:
– za programe, v katerih govorni delež predstavlja najmanj 30% vsega programa ali program s svojim signalom pokrije območje, na katerem živi manj kot 70.000 prebivalcev ali pa gre za program posebnega pomena – za 20%,
– za druge programe – za 15%.
Od dobljene osnove se odmeri nadomestilo v višini 6%, pri čemer predstavlja mesečno nadomestilo dvanajstina tega zneska.
V primeru, da ena organizacija oddaja več programov, se celoten bruto promet sredstev, ustvarjenih z retransmisijo ali pridobljenih za retransmisijo, proporcionalno razdeli med posamezne programe glede na časovno trajanje njihovega oddajanja v odnosu do drugih programov iste organizacije.
ali
Nadomestilo v višini 0,04 točke mesečno za vsak uporabniški kabelski priključek.
ali
2. Variabilni del mesečnega nadomestila, ki predstavlja eno dvanajstino od 2% bruto prihodkov organizacije za javno oddajanje v preteklem koledarskem letu ter fiksni del mesečnega nadomestila za vsak posamezen program, ki se določi po številu prebivalcev, ki živijo na območju, katerega pokriva program s svojim signalom (potencialni avditorij):
----------------------------------------------------------
Število prebivalcev         Fiksni del nadomestila
----------------------------------------------------------
do 150.000                   1.000 točk
od 150.001 do 299.999              2.400 točk
od 300.000 do 399.999              3.800 točk
od 400.000 do 499.999              5.000 točk
od 500.000 do 999.999              8.000 točk
od 1.000.000 do 1.499.000           10.000 točk
nad 1.500.000                 15.000 točk
----------------------------------------------------------
Ti splošni pogoji se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
Predsednik
Sveta IPF.SI
Bojan Cvetrežnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti