Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5262. Splošni pogoji in tarifa za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov, stran 16875.

Na podlagi 84. in 153. člena zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) ter v skladu z določbo 14. in 59. člena statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, je svet zavoda na izredni seji dne 5. 6. 2002 sprejel
S P L O Š N E P O G O J E
in tarifo za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov
I. Tarifa
Radiodifuzne organizacije bodo za prenos pravice za uporabo komercialnih fonogramov v svojih programih za vsak posamezen program plačevale mesečno nadomestilo, ki se izračuna na naslednji način:
1,3 SIT na prebivalca v območju pokrivanja + 4,5% od bruto prometa programa, pri čemer lahko mesečno nadomestilo preseže 10% bruto prometa programa samo za toliko, da ne znaša manj kot 1,3 SIT na prebivalca v območju pokrivanja.
Rezultat izračuna iz prejšnjega odstavka se sorazmerno zmanjša za delež, ki ga v celotnem oddajnem času programa zavzema oddajanje, v katerem se komercialni fonogrami ne uporabljajo.
V primeru da je oddajni čas krajši od 24 ur dnevno, se nadomestilo 1,3 SIT na prebivalca na območju pokrivanja sorazmerno zniža.
II. Definicije pojmov
Komercialni fonogram – fonogram, izdan v komercialne namene, za uporabo katerega je potrebno v skladu z veljavno avtorsko zakonodajo plačevati nadomestilo.
Uporaba – uporaba fonogramov v radiodifuznem oddajanju in radiodifuzni retransmisiji, razen kabelske retransmisije, v katerega pa ne šteje poskusno oddajanje novih radiodifuznih postaj v trajanju do enega meseca.
Program – radiodifuzno oddajanje z določenim imenom in na določeni frekvenci ali območju.
Prebivalci v območju pokrivanja – število prebivalcev, ki živijo na območju, katerega radiodifuzna postaja v skladu s pravnomočno določbo pristojne institucije pokrije s svojim signalom.
Bruto promet programa – sredstva, pridobljena ali ustvarjena z radiodifuznim oddajanjem ali za radiodifuzno oddajanje.
Mesečno nadomestilo – nadomestilo za prenos pravic za uporabo komercialnih fonogramov za radiodifuzno oddajanje.
Oddajni čas – čas oddajanja na frekvenci radiodifuznega programa, ne glede na to, ali je radiodifuzna organizacija oddajala svoj ali drug program.
III. Način sklepanja pogodb
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (v nadaljevanju: zavod) bo z radiodifuznimi organizacijami sklepal pogodbe pod enakimi pogoji za vse postaje z enakim statusom, pri čemer se bodo radiodifuzni programi delili v naslednje kategorije:
– nacionalni programi,
– programi posebnega pomena,
– drugi programi.
Razvrstitev po statusu iz prejšnjega odstavka se opravi na podlagi predložitve odločbe pristojnega organa, v primeru nacionalnih programov pa tudi na podlagi splošno znanih dejstev (programi RTV Slovenija).
Vsebino pogodb in posebne pogoje bo zavod pripravil na podlagi utemeljenih in konstruktivnih pripomb posameznika ali združenja, ki zastopa ali bo zastopalo posamezno kategorijo radiodifuznih organizacij in katerega članstvo bo predstavljalo najmanj polovico radiodifuznih organizacij iz posamezne kategorije.
V primeru, da radiodifuzna organizacija z zavodom ne bo sklenila pogodbe, ji bo zavod za uporabljene fonograme izstavljal račune na podlagi te tarife in ob uporabi podatkov, potrebnih za odmero, ki jih bo pridobil. V tem primeru radiodifuzna organizacija ni upravičena do posebnih pogojev, ugodnosti ali popustov, ki bi ji pripadli na podlagi razvrstitve v katero od kategorij iz prvega odstavka te točke.
V primeru, da bi zavod radiodifuzni organizaciji iz katere od kategorij iz prvega odstavka te točke priznal ugodnejše pogoje kot pa drugi radiodifuzni organizaciji iz iste kategorije in enake vrste, je dolžan ugodnejše oziroma iste pogoje na njeno izrecno zahtevo priznati tudi drugi istovrstni radiodifuzni organizaciji iz iste kategorije.
IV. Prehodno obdobje
Novim radiodifuznim organizacijam, ki začenjajo z oddajanjem, bo zavod v prvem letu oddajanja priznaval 50% popust.
V. Pridobivanje podatkov
Radiodifuzne organizacije morajo Zavodu IPF.SI predložiti podatke, potrebne za odmero nadomestila, in podatke o uporabljenih fonogramih.
Način, obliko in rok predložitve se uredi s pogodbo.
V primeru, da predloženi podatki odstopajo od uradnih podatkov ali dejanskega stanja ali v primeru da radiodifuzna organizacija podatkov ne predloži, lahko zavod odmeri nadomestilo po podatkih pridobljenih od organov in organizacij, pristojnih za zbiranje teh podatkov. Za ugotavljanje podatkov o višini bruto prometa programa, se lahko uporabijo tudi podatki dohodkih pridobljenih od naročnin in subvencij za ta program in o trajanju predvajanja oglasov in najvišji prodajni ceni za prodajo oglasnega prostora, ki ga program doseže na trgu, zmanjšani za 20% agencijskega popusta.
Čas in način hrambe podatkov za odmero nadomestil in o uporabljenih fonogramih se določi s pogodbo.
VI. Ti splošni pogoji se objavijo v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 5. junija 2002.
Predsednik
Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov Slovenije
Sašo Fajon l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti