Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2003 z dne 30. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2003 z dne 30. 10. 2003

Kazalo

4665. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 14652.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99, 35/01 in 76/03) in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih
in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
1. točka sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 74/99, 85/99, 83/02, 11/03 in 35/03, v nadaljevanju: sklep) se spremeni tako, da se glasi:
»Ta sklep ureja plačilni promet med rezidenti in nerezidenti in plačilni promet preko računov nerezidentov pri domačih bankah ne glede na to, ali se plačilo opravlja v tuji valuti ali v tolarjih, ter prenose tujih plačilnih sredstev med računi rezidentov.«
2
Prvi odstavek 2. točke sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilni promet s tujino se opravlja preko računov bank v tujini in v Republiki Sloveniji v tuji valuti in preko računov tujih bank in drugih nerezidentov v Republiki Sloveniji na način, ki ga določa ta sklep.«
3
Črta se 3. točka sklepa.
4
V 6. točki sklepa se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko je upravičenec plačila fizična oseba, banka lahko izplača priliv v gotovini.«
5
7. točka sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec plačila – rezident je dolžan v roku treh delovnih dni od prejema plačila banki sporočiti pravilne podatke za statistiko, razen če z drugim predpisom ni drugače določeno.«
6
8. točka sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Za plačilo nerezidentu oziroma za druga nakazila v tujino ter za dvig gotovine za plačilo nerezidentu in za stroške službenega potovanja v tujino v devizah predloži nalogodajalec banki pravilno izpolnjen nalog za plačilo v tujino, za katerega je v banki zagotovljeno kritje.
Pravilno izpolnjen je nalog za plačilo v tujino, ki vsebuje vse podatke, ki jih banka potrebuje za poročanje Banki Slovenije na podlagi sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino in navodila za izvajanje sklepa.
Za plačilo v tuji gotovini nalogodajalec – zasebnik oziroma pravna oseba gotovino dvigne s svojega transakcijskega računa ali pa jo kupi v banki.
Rezident mora pooblaščenemu udeležencu, preko katerega v tujini kupuje vrednostni papir, za nakup tega vrednostnega papirja zagotoviti devizno ali tolarsko kritje na posebnem računu izločenih sredstev strank, če se pri tem nakupu v tujini zahteva devizno plačilo. Pooblaščeni udeleženec mora banki zagotoviti kritje za poravnavo tega posla s posebnega računa strank, v primeru tolarskega kritja uporabi tolarska sredstva s posebnega računa strank kot kritje ob predložitvi naloga za poravnavo vrednostnih papirjev.«
7
Črta se 9. točka sklepa.
8
Črta se 12. točka sklepa.
9
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa prenehajo veljati navodila za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 3/02, 37/02 in 65/02).
10
Ta sklep začne veljati 1. decembra 2003.
Ljubljana, dne 23. oktobra 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost