Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003

Kazalo

4610. Sprememba poslovnika Vlade Republike Slovenije, stran 14374.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B O P O S L O V N I K A
Vlade Republike Slovenije
1. člen
V poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 in 54/03) se drugi odstavek 37. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vlada lahko za podpis posamezne pogodbe ali dogovora, ki ga sklene vlada, pooblasti ministra ali drugega funkcionarja, predstojnika organa v sestavi, predstojnika vladne službe ali načelnika upravne enote.«.
2. člen
Sprememba poslovnika Vlade Republike Slovenije začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-12/2001-14
Ljubljana, dne 23. oktobra 2003.
EVA 2003-1511-0006
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost