Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003

Kazalo

4609. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago, stran 14372.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom 3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu
znižanja ali ukinitve carinskih stopenj
za določeno blago
1. člen
V uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS, št. 116/02, 27/03, 49/03, 72/03, 86/03 – popravek in 92/03) se v prilogi:
– za tarifno oznako 2203 00 10 doda besedilo, ki se glasi:
»2204     Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina;
       grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009
       – Druga vina; grozdni mošt, katerega
       fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola:
2204 29    – – drugo:
2204 29 10  – – – vino, razen tistega, ki spada pod
       tar. podšt. 2204 10, v steklenicah z žičnimi
       košaricami; drugače polnjeno vino zaradi
       dodatnega tlaka zaradi ogljikovega dioksida v
       raztopini, med 1 in 3 bari, merjeno pri temperaturi 20 °C      pr
       – – – drugo:
       – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
       – – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana v
       vinorodnih okoliših:
       – – – – – – bela:
2204 29 12  – – – – – – – Bordeaux                       pr
2204 29 13  – – – – – – – Bourgogne                       pr
2204 29 17  – – – – – – – Val de Loire                     pr
2204 29 18  – – – – – – – drugje                        pr
       – – – – – – druga:
2204 29 42  – – – – – – – Bordeaux                       pr
2204 29 43  – – – – – – – Bourgogne                       pr
2204 29 44  – – – – – – – Beaujolais                      pr
2204 29 46  – – – – – – – Côtes-du-Rhône                    pr
2204 29 47  – – – – – – – Languedoc-Roussillon                 pr
2204 29 48  – – – – – – – Val de Loire                     pr
2204 29 58  – – – – – – – drugje                        pr
       – – – – – druga:
       – – – – – – bela:
2204 29 62  – – – – – – – Sicilia                        pr
2204 29 64  – – – – – – – Veneto                        pr
2204 29 65  – – – – – – – drugje                        pr
       – – – – – – druga:
2204 29 71  – – – – – – – Puglia                        pr
2204 29 72  – – – – – – – Sicilia                        pr
2204 29 75  – – – – – – – drugje                        pr
       – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:
       – – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana
       v vinorodnih okoliših:
2204 29 81  – – – – – – bela                          pr
2204 29 82  – – – – – – druga                          pr
       – – – – – druga:
2204 29 83  – – – – – – bela                          pr
2204 29 84  – – – – – – druga                          pr
       – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 15 vol.% pa do vključno 18 vol.%:
2204 29 87  – – – – – Marsala                          pr
2204 29 88  – – – – – Samos in Muscat de Lemnos                 pr
2204 29 89  – – – – – Porto                           pr
2204 29 91  – – – – – Madeira in Setubal muscatel                pr
2204 29 92  – – – – – Sherry (Jerez, Xeres)                   pr
2204 29 93  – – – – – Tokay (Aszu in Szamorodni)                pr
2204 29 94  – – – – – druga                           pr
       – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 18 vol.% pa do vključno 22 vol.%:
2204 29 95  – – – – – Porto                           pr
2204 29 96  – – – – – Madeira, Sherry in Setubal muscatel            pr
2204 29 97  – – – – – Tokay (aszu in szamorodni)                pr
2204 29 98  – – – – – druga                           pr
2204 29 99  – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 22 vol.%                         pr«;
 
– za tarifno oznako 3911 90 11 doda besedilo, ki se glasi:
»3911 90 13  – – – poli(tio-1,4-fenilen)                    pr«;
 
– pred tarifno oznako 8408 10 39 doda besedilo, ki se glasi:
»8408 10 31  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906,
       vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje
       iz tar. podštevilke 8906 10 00                  pr«;
 
– pred tarifno oznako 8408 10 49 doda besedilo, ki se glasi:
»8408 10 41  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906,
       vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje
       iz tar. podštevilke 8906 10 00                  pr«;
 
– pred tarifno oznako 8408 10 59 doda besedilo, ki se glasi:
»8408 10 51  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906,
       vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje
       iz tar. podštevilke 8906 10 00                  pr«;
 
– pred tarifno oznako 8408 10 69 doda besedilo, ki se glasi:
»8408 10 61  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906,
       vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje
       iz tar. podštevilke 8906 10 00                  pr«;
 
– pred tarifno oznako 8408 10 79 doda besedilo, ki se glasi:
»8408 10 71  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906,
       vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje
       iz tar. podštevilke 8906 10 00                  pr«;
 
– za tarifno oznako 8408 10 79 doda besedilo, ki se glasi:
       »– – – nad 1000 KW do vključno 5000 KW:
8408 10 81  – – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906,
       vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje
iz tar. podštevilke 8906 10 00                         pr«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-14/2000-20
Ljubljana, dne 23. oktobra 2003.
EVA 2003-2111-0104
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost