Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2003 z dne 24. 10. 2003

Kazalo

4561. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o krmnih dodatkih, stran 14289.

Na podlagi šestega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 10. člena in šestega odstavka 11. člena zakona o krmi (Uradni list RS, št. 13/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o krmnih dodatkih*
1. člen
V pravilniku o krmnih dodatkih (Uradni list RS, št 47/03) se v šestem odstavku 16. člena besedilo: » »barvilo(a)«, »konzervans(i)« ali »antioksidant(i)«, kateri sledi navedba »dodatki, dovoljeni v Evropski uniji« « nadomesti z besedilom: » »dodatki, dovoljen(i) v Evropski uniji:«, kateri sledi navedba: »barvilo(a)«, »konzervans(i)« ali »antioksidant(i)«. «
2. člen
V prilogi 1 se v seznamu I pod »1. ANTIBIOTIKI« pri registracijski številki dodatka »E 712«, »E 714«, »E 716« in pod »2. KOKCIDIOSTATIKI IN DRUGE ZDRAVILNE SNOVI« pri registracijski številki dodatka »E 756«, »E 757«, »E 758«, »E 763«, »E 764«, »E 765« in »E 766« v koloni »Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet« datum »30. 9. 2003« nadomesti z datumom »30. 9. 2004.«.
3. člen
V prilogi 1 se v seznamu I pod »3. POSPEŠEVALCI RASTI« besedilo v razpredelnici nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
4. člen
V prilogi 1 se v seznamu II pod »7. ELEMENTI V SLEDOVIH« besedilo v razpredelnici pri »Št. ES« »E1«, »E3«, »E4«, »E5« in »E6« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
5. člen
V prilogi 1 se v seznamu II pod »9. REGULATORJI KISLOSTI« v razpredelnici za »Št. (ali ES Št.)« »E 170« doda nova številka dodatka »E 210« in besedilo, ki se glasi:
6. člen
V prilogi 1 se v seznamu II pod »10. ENCIMI« v razpredelnici za »Št. (ali ES Št.)« »E 1600« doda nova številka »E 1601« in besedilo, ki se glasi:
7. člen
V prilogi 1 se v seznamu II pod »10. ENCIMI« v razpredelnici »Št. ali ES Št. 51« na koncu doda besedilo, ki se glasi:
8. člen
V prilogi 1 se v seznamu II pod »11. MIKROORGANIZMI« v razpredelnici pod »Št. (ali ES Št.)« doda nova številka 22 in besedilo, ki se glasi:
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-85/2003
Ljubljana, dne 30. septembra 2003.
EVA 2003-2311-0263
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe sprememb in dopolnitev uredb 2003/261/ES, 2003/666/ES, 2003/668/ES, 2003/676/ES, 2003/871/ES, 2003/877/ES, 2003/1334/ES k osnovni direktivi s področja krmnih dodatkov (70/524/EGS).

AAA Zlata odličnost