Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4321. Uredba o spremembi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003, stran 13695.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97), zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani, z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (Uradni list RS, št. 31/01), 72. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01 in 78/03), uredbe o ratifikaciji sklepa št. 5/2001 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 24/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o izvajanju Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi
in njihovimi državami članicami, ki delujejo
v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu,
ki se nanaša na trgovino, začasni uporabi
zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih
koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v protokolu
3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003
1. člen
V prilogi 1 k uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 116/02, 35/03, 65/03 in 70/03) se črta tarifna oznaka 0406 90 s pripadajočim besedilom in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»0406 90  – Sir, drug                300
      – – drugi:
      – – – feta:
0406 90 31 – – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka
      v čebričkih ali drugih trdnih kontejnerjih
      s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože    pr   4.5
0406 90 33 – – – – drugo                   147,50   4.5
      – – – drugo:
0406 90 50 – – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka
      v čebričkih s slanico ali v mehovih
      iz ovčje ali kozje kože              147,50   4.5
      – – – – drugo:
      – – – – – z vsebnostjo maščob do vključno
      40 mas.% in vsebnostjo vode, izračunane
      v nemaščobni snovi:
      – – – – – – do vključno 47 mas.%:
0406 90 61 – – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano  147,50   4.5
      – – – – – – več kot 47 mas.% pa
      do vključno 72 mas.%:
0406 90 82 – – – – – – – camembert              147,50   4.5
0406 90 84 – – – – – – – brie                147,50  4.5«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-07/2000-19
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003.
EVA 2003-2111-0099
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina