Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4320. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku, stran 13695.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 31. člena ter v povezavi s 175. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Žužemberk na 7. redni seji dne 19. 9. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku
1. člen
Javno se razgrne predlog zazidalnega načrta obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku.
2. člen
Predlog zazidalnega načrta iz 1. člena tega sklepa, skupaj s predlogom odloka, bo javno razgrnjen v prostorih Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk. Javna razgrnitev predloga dokumenta se bo začela naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni. Ogled predloga dokumenta je možen v času javne razgrnitve, v delovnem času občinske uprave (ponedeljek in torek od 7.30 do 15. ure, v sredo od 7.30 do 16.30 ter četrtek in petek od 7.30 do 14. ure).
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo naknadno objavljeno na krajevno običajen način.
3. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2003-932
Žužemberk, dne 19. septembra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost