Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4306. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije svetnika Občinskega sveta občine Kungota, stran 13650.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 31. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 72/93, 7/94, 61/95, 70/95 in 20/98) in 15. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) ter seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 2. 9. 2003 je Občinski svet občine Kungota na 7. redni seji dne 25. 9. 2003 sprejel in potrdil
S K L E P
o prenehanju opravljanja funkcije svetnika
Občinskega sveta občine Kungota
Darja Žunko, roj. 13. 5. 1963, stanujoča Sp. Vrtiče 22a, 2201 Zg. Kungota je v juliju 2003 podala pisno odstopno izjavo za opravljanje funkcije svetnika Občinskega sveta občine Kungota.
V skladu s 15. in 17. členom statuta Občine Kungota ji preneha mandat z dnem imenovanja nadomestnega člana.
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije svetnika se objavi v Uradnem listu RS po sprejemu na seji OS.
Št. 1/2003
Kungota, dne 25. septembra 2003.
Predsednik komisije
za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Anton Unuk l. r.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost