Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4305. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor - Pesnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kungota v letu 1997, stran 13650.

Na podlagi tretjega odstavka 5. točke, tretjega odstavka programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Kungota v letu 1997 Prostorski plan občine Kungota, (Uradni list RS, št. 88/01 sprejemam naslednji
S K L E P
I
Javno se razgrne osnutek programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kungota v letu 1997 Prostorski plan Občine Kungota, ki ga je izdelal ZUM d.o.o., Grajska 7, 2000 Maribor, pod del. št. 518/2002.
II
Osnutek programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kungota v letu 1997 Prostorski plan občine Kungota, bo razgrnjen v prostorih Občinskega urada občine Kungota na naslovu Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
III
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni in se razgrne 8 dan po objavi tega sklepa.
IV
V času javne razgrnitve bodo v vseh vaških skupnostih javne obravnave, in sicer dne 27. 10. 2003 ob 17. uri v vaškem domu Jurij ob Pesnici na naslovu Jurski vrh 2, 2201 Zg. Kungota, dne 27. 10. 2003 ob 19. uri v osrednji občinski dvorani v Zg. Kungoti na naslovu Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, dne 29. 10. 2003 ob 17. uri v vaškem domu Svečina na naslovu Plač 7, 2201 Zg. Kungota in dne 29. 10. 2003 ob 19. uri v vaškem domu Sp. Kungota na naslovu Rošpoh 143, 2351 Kamnica.
Kungota, dne 26. septembra 2003.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost