Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4303. Spremembe pravilnika o štipendiranju nadarjenih študentov v Občini Grosuplje, stran 13649.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 9. redni seji dne 24. 9. 2003 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L N I K A
o štipendiranju nadarjenih študentov v Občini Grosuplje
1. člen
V pravilniku o štipendiranju nadarjenih študentov v Občini Grosuplje se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Občina Grosuplje dodeljuje štipendije za nadarjene študente kot pomoč pri njihovemu rednemu šolanju. Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu občine, podeljujejo se za tekoče študijsko leto.
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
Štipendist je dolžan ob zaključku študijskega leta za katerega mu je bila podeljena štipendija, oziroma takoj ko lahko dobi zahtevana potrdila in dokazila, predložiti štipenditorju:
– potrdilo o vpisu v višji letnik,
– potrdilo o opravljenih izpitih in njihovi oceni,
– dokazila o izven šolskih dejavnostih, morebitnih nagradah, priznanjih ali drugih dosežkih v preteklem študijskem letu.
– po zaključku izobraževanja je štipendist dolžan predložiti potrdilo o diplomi.
Komisija bo vsako novo študijsko leto, na osnovi predložene dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, ponovno proučila možnost podaljšanja štipendije, tako z vidika uspešnosti štipendista v preteklem letu, kot z vidika razpoložljivih proračunskih sredstev. Prednost bodo zopet imeli študentje z boljšim uspehom in več dosežki na izven šolskih dejavnostih.
4. člen
15. člen pravilnika se črta in nadomesti z naslednjo vsebino:
V primeru, da se štipendistu štipendija za tekoče študijsko leto ukine, se lahko študent ponovno javi na razpis za štipendijo v naslednjem študijskem letu, če ustreza razpisnim pogojem.
5. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1503-1/2002
Grosuplje, dne 24. septembra 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost