Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4302. Spremembe pravilnika o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje, stran 13648.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 9. redni seji dne 24. 9. 2003 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L N I K A
o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje
1. člen
V pravilniku o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje se spremeni 4. člen tako, da se glasi:
Do denarne pomoči za šolske potrebščine, ozimnico, kurjavo in za premostitev trenutne socialne stiske so upravičeni občani Občine Grosuplje, in sicer:
– posamezniki, ki cenzusa za denarno socialno pomoč po zakonu o socialnem varstvu ne presegajo za 100%,
– družine, katerih dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za denarno socialno pomoč po zakonu o socialnem varstvu za več kot 70%.
Izjemoma je mogoče dodeliti denarno pomoč za namene iz prvega odstavka tega člena v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih in drugih nesreč, požara ali smrti edinega hranitelja družine ter drugih izjemnih okoliščinah, ki se dokazujejo z ustreznimi potrdili in mnenjem strokovnega delavca Centra za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), ki prosilca obravnava.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
Denarne pomoči iz 4.člena tega pravilnika se odmerijo glede na materialne potrebe prosilca, vendar ne morejo preseči dvakratnega zneska trajne denarne pomoči.
Dodelijo se največ enkrat letno, ne glede na izpolnjevanje pogojev za dodelitev pomoči.
3. člen
Te spremembe pravilnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 551-2/95
Grosuplje, dne 24. septembra 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost