Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4298. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno, stran 13645.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, 12/96, 44/00 in 78/03), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00 in 92/02) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 25. 9. 2003 sprejel
S K L E P
o cenah programov vrtca v Občini Cerkno
I
Ekonomska cena programov vzgoje in varstva predšolskih otrok znaša:
Dnevni program od 1–3 let              84.480 SIT
Dnevni program od 3–6 let              73.975 SIT
B – poldnevni program 4–5 ur s kosilom       50.227 SIT
C – poldnevni program 4–5 ur brez kosila      45.470 SIT
II
Cena programov predstavlja osnovo za določitev plačila staršev in občine za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, se zniža plačilo tako, da se jim prizna 25% popusta na ceno programa.
III
Za odsotnost od drugega dne dalje se odšteva strošek za prehrano v višini 371 SIT dnevno, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
Starši so v celoti oproščeni plačila programa, če so otroci odsotni zaradi bolezni strnjeno nad 20 delovnih dni, na podlagi zdravniškega spričevala.
IV
Cene iz I. točke tega sklepa se lahko vsklajujejo, ko gibanje cen življenjskih potrebščin preseže 5% rast. Za sprejem in izdajo sklepa o usklajevanju cen je pooblaščen župan.
V
Občina pooblašča vrtec, da sprejema vloge, pripravi izračun in predloge sklepov o višini prispevka plačila staršev za otroke, ki so vključeni v Vrtec Cerkno. Sklepe o višini prispevka staršev izda občinska uprava.
VI
Cene storitev, ki niso vključene v tem sklepu, vrtec oblikuje samostojno, potrjuje pa jih svet zavoda.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od 1. 10. 2003 dalje.
Št. 640-03/01
Cerkno, dne 25. septembra 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost