Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4294. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistilne naprave Brežice, stran 13642.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03), in 30. člena statuta Občina Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistilne naprave Brežice
1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za čistilno napravo Brežice, ki ga je pod št. Projekta 2209/U-2002 izdelal Projektivni biro Region d.o.o.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Uradnem listu RS v prostorih Krajevne skupnosti Dobova in prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javna obravnava bo dne 23. 10. 2003 ob 18. uri v sejni sobi Občinskega sveta občine Brežice na Gubčevi 10a.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-275/01
Brežice, dne 29. septembra 2003.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost