Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4293. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 13642.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 6. in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet občine Bloke na 5. redni seji dne 18. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 98/99 in 119/00) se dopolni v 2. členu z novim odstavkom, ki glasi:
Za zazidana stavbna zemljišča, štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske infrastrukture.
2. člen
V 2. členu se črta 2. točka in se doda:
Za nezazidana stavbna zemljišča, štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
3. člen
V 11. členu odloka se črta alinea D.
4. člen
V 12. členu odloka se črta stolpec D.
5. člen
Črta se 12.b člen.
6. člen
Točka za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča velja do naslednje spremembe točke. Spremembo vrednosti točke določi občinski svet najkasneje do 31. 12. za prihodnje leto.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 031-10/03
Bloke, dne 18. septembra 2003.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost