Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4287. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pomorskih knjižicah, stran 13627.

Na podlagi 153. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01 in 21/02) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pomorskih knjižicah
1. člen
V pravilniku o pomorskih knjižicah (Uradni list RS, št. 5/02) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pomorska knjižica se izda z veljavnostjo 10 let«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Oseba, ki zaprosi za izdajo pomorske knjižice, plača stroške tiskovine v višini, ki jo določi minister, pristojen za pomorstvo.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V 6. členu se v 2. točki črta besedilo »označbo in« in besedilo »ter številko«, v 3. točki se črta besedilo »občini in državi«, v 4. točki pa se številka »22« nadomesti s številko »32«.
3. člen
V 7. členu se v 5. točki besedilo »6 x 4,5 cm« nadomesti z besedilom »35 mm x 45 mm«.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Imetnik pomorske knjižice mora zamenjati fotografijo v pomorski knjižici, kadar njegov videz ne ustreza več videzu na fotografiji iz pomorske knjižice. O zamenjavi fotografije odloči Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Nova fotografija se zalepi poleg stare, z zaznamkom datuma, ko je nalepljena, stara pa se prečrta z rdečim črnilom, z dvema prekrižanima črtama, pod njo pa se zapiše, da je fotografija uničena, kar overi pooblaščena oseba.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-6/2001/17-0602
EVA 2003-2411-0057
Ljubljana, dne 11. septembra 2003.
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.

AAA Zlata odličnost