Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4284. Uredba o spremembi in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije, stran 13621.

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) ter 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah uredbe o načinu
izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije
1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije (Uradni list RS, št. 54/00, 31/01 in 99/01; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v 6. členu dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Pravna oseba, ki opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb upravljanja in distribucije električne energije po tej uredbi, ne sme opravljati dejavnosti trgovanja z električno energijo, najmanj za upravičene odjemalce.
Za namen iz prejšnjega odstavka pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti gospodarskih javnih služb po določbah te uredbe, ustanovijo pravno osebo za izvajanje dejavnosti trgovanja z električno energijo. Pri tem se upoštevajo možnosti koncentracije dejavnosti in optimiranje konkurenčnosti ponudbe električne energije na področju Republike Slovenije skladno s pravili o preprečevanju omejevanja konkurence.«
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
2. člen
Pravne osebe iz prejšnjega člena te uredbe so dolžne uskladiti svoje poslovanje najkasneje do 1. januarja 2005.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-32/2001-3
Ljubljana, dne 25. septembra 2003.
EVA 2003-2511-0159
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost