Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4230. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za skladišče pirotehničnih izdelkov v Zavrhu pri Galiciji, stran 13365.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne 23. septembra 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
za skladišče pirotehničnih izdelkov v Zavrhu
pri Galiciji
I
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta za skladišče pirotehničnih izdelkov v Zavrhu pri Galiciji (v nadaljevanju besedila: UN), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 716/02 v juliju 2003.
Ureditveno območje UN se nahaja severovzhodno od zaselka Zavrh pri Galiciji ter meri 0,36 ha. Površine so namenjene izgradnji objektov za skladiščenje pirotehničnih izdelkov.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih Krajevne skupnosti Galicija. Javna razgrnitev dokumenta se začne osem dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne skupnosti Galicija dne 22. 10. 2003 ob 18. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in Krajevna skupnost Galicija. O pričetku in trajanju javne razgrnitve in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek UN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi, da se UN dopolni v skladu s sprejetim stališčem do pripomb in predlogov ter za ostalo pripravo predloga UN.
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/00005/2002 0002/02
Žalec, dne 23. septembra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost