Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4226. Spremembe in dopolnitve pravilnika o kadrovskem štipendiranju študentov za potrebe javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Škocjan, stran 13353.

V skladu s 15. členom statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 7/99, 51/01 in 44/03) in v skladu z začrtano usmeritvijo štipendiranja študentov, je Občinski svet občine Škocjan na 9. redni seji dne 17. 9. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o kadrovskem štipendiranju študentov za potrebe javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Škocjan
1. člen
V pravilniku o kadrovskem štipendiranju študentov za potrebe javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 6/96) se iz naslova črta: »za potrebe javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti.«.
2. člen
Prva alinea 1. člena se črta.
3. člen
2. člen se spremeni in se glasi:
»Občina Škocjan zagotavlja proračunska sredstva za štipendiranje potrebnih kadrov v deficitarnih poklicih tako za potrebe javnih zavodov kot tudi za potrebe ostalih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti v občinskem prostoru.«
4. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni in se glasi:
»Štipendije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini Škocjan in se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovni razmerje v javnih zavodih oziroma drugih pravnih osebah na območju Občine Škocjan.«
Drugi odstavek 3. člena se črta.
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni in se glasi:
»Kadrovske štipendije se podeljujejo v skladu z ugotovljenimi potrebami po strokovnih kadrih v občinskem prostoru v skladu z drugim členom tega pravilnika in na podlagi javnega razpisa.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 01503-0006/2003
Škocjan, dne 10. septembra 2003.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost