Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4224. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo, stran 13352.

Na podlagi 3., 35. in 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 19/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji dne 21. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o dejavnostih in pogojih za opravljanje
gospodarskih javnih služb s koncesijo
1. člen
V odloku o spremembah indopolnitvah odloka o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo (Uradni list RS, št. 30/96), se spremeni in dopolni 3. člen odloka tako, da se doda novi peti odstavek, ki glasi:
»Občinski svet pa lahko odloči, da se na podlagi vloge o zainteresiranosti izbere koncesionarja brez javnega razpisa, če oceni, da izvedba javnega razpisa ne bi bila smiselna zaradi:
– smotrnega in ekonomičnega izvajanja gospodarske javne službe na območju občine ter strokovne in tehnične usposobljenosti izvajalcev, ki so na voljo,
– če se gospodarska javna služba izvaja v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov ali
– če gre za podaljšanje koncesije, podeljene koncesionarju, ki izpolnjuje vse koncedentove zahteve in je ta z njim zadovoljen.«
2. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 11. člena odloka, tako, da se novi prvi odstavek glasi:
»Izbor koncesionarja opravi Občinska uprava občine Sv. Jurij ob Ščavnici z odločbo.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35308-00002/2003
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 21. januarja 2003.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.

AAA Zlata odličnost