Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4213. Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško, stran 13343.

Na podlagi 25. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 10. seji dne 18. 9. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o postopku za izbiro
in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
1. člen
V pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 91/01 in 90/02), se naslov spremeni tako, da glasi: “Pravilnik o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško“.
2. člen
V celotnem besedilu pravilnika se povsod za besedo “program“ v različnih sklonih, doda besedi “oziroma projekt“ v ustreznem sklonu.
3. člen
V 3. členu se 1. točka črta, ostale točke tega člena pa se preštevilčijo tako, da sedanja 2. točka postane prva.
4. člen
V 4. členu se na koncu drugega odstavka pred piko doda besedilo: “ter s področja kulture“.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-04-3/01-0703
Krško, dne 18. septembra 2003.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost