Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4206. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna, stran 13334.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 8. redni seji dne 11. 9. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna.
2. člen
Predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna, bo razgrnjen na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, vsak delavnik 30 dni od veljave sklepa v Uradnem listu RS, v delovnem času občinskih organov.
3. člen
V času javne razgrnitve bo opravljena javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna.
O kraju in času javne obravnave bodo občani obveščeni z objavo v uradnem listu ter na krajevno običajen način. Pismene pripombe in predloge lahko zainteresirani podajo v času javne razgrnitve na sedežu občine.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-05-0001-33/2003-1
Dobrna, dne 22. septembra 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost