Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4205. Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Divača, stran 13333.

Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij v katerih se opravlja gostinska dejavnost, v skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 40/99) in 16. členom statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 8. seji dne 11. 9. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo
gostinsko dejavnost na območju Občine Divača
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za izdajo soglasja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskim obratom in kmetijam, ki opravljajo gostinsko dejavnost (v nadaljevanju: kmetija), postopek za izdajo soglasja in pogoji za preklic soglasja na območju Občine Divača.
Merila za podaljšanje obratovalnega časa
2. člen
Pri izdaji soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora pristojen organ Občine Divača upoštevati merila in pogoje v tem odloku.
3. člen
Merila za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času:
1. Gostinskim obratom, ki se nahajajo v naselju se lahko podaljša obratovalni čas do 01:00 ure naslednjega dne.
2. Gostinskim obratom, ki se nahajajo izven naselja se lahko podaljša obratovalni čas do 02:00 ure naslednjega dne.
3. Gostinskim obratom, ki se nahajajo v poslovno stanovanjskem bloku se lahko podaljša obratovalni čas do 24:00 ure.
4. Gostinskim obratom, ki se nahajajo v turističnem kraju ali drugače pomembnem kraju za Občino Divača se lahko podaljša obratovalni čas do 03:00 ure naslednjega dne.
5. Podaljšan obratovalni čas zunaj zaprtih prostorov (vrtovi, terase) gostinskih obratov, ki se nahajajo v naselju ali v poslovno stanovanjskem bloku se lahko podaljša do 23:00.
4. člen
Pogoji za izdajo soglasja v podaljšanem obratovalnem času:
1. če imajo zunanje luči (reflektorji) da so ti postavljeni tako, da ne motijo stanovalce,
2. ali ima gostinski obrat protihrupno zaščito,
3. ali je vloga za izdajo soglasja popolna in je obratovalni čas določen v skladu s 3. členom tega pravilnika,
4. ali imajo zagotovljena parkirišča in s tem gostje ne motijo lokalnega prometa,
Postopek za pridobitev soglasja
5. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija, ki želi obratovati v podaljšanem obratovalnem času, mora za to pridobiti pisno soglasje Občine Divača. Izdaja soglasja se lahko veže na vnaprej določeno časovno obdobje (izredne prireditve) ali pa na predhodno izpolnitev določenih pogojev.
6. člen
Gostinski obrat lahko poda vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času kadarkoli, če se izkaže interes za delo v podaljšanem obratovalnem času.
7. člen
Pristojni organ na podlagi teh meril in pogojev odloča o izdaji soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. Soglasje se lahko izda ločeno samo za lokal ali za dejavnost, ki se opravlja zunaj zaprtih prostorov (vrtovi, terase).
8. člen
Soglasje se izda za tekoče leto in ga v primeru kršitev po 13. členu tega odloka Uprava občine Divača tudi prekliče.
9. člen
V primeru, da se izdaja soglasja veže na vnaprej določeno časovno obdobje – izredne prireditve (poroke, zaključene turistične skupine in druge priložnosti po 17. členu pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij v katerih se opravlja gostinska dejavnost) se soglasje izda za točno določen dan oziroma dneve.
10. člen
Gostinski obrat mora v primeru izrednih prireditev podati pisno vlogo na Občino Divačo 8 dni pred predvidenim dogodkom.
11. člen
Na podlagi meril iz tega odloka upravni organ odloča o izdaji soglasja za določen dan oziroma dneve. Izdaja soglasja se izključno nanaša na predviden dogodek in velja samo za čas trajanja tega dogodka.
12. člen
V primeru kršitev po 13. členu tega odloka, upravni organ soglasje prekliče.
Preklic soglasja
13. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se lahko takoj prekliče s sklepom občinske uprave v naslednjih primerih:
– na podlagi zapisnikov poročil ustreznih inšpekcijskih služb in policije glede ugotovljene kršitve javnega reda ali v primeru ugotovljenega kršenja določil obratovalnega časa,
– na podlagi pritožb sostanovalcev (če se gostinski obrat nahaja v naselju ali stanovanjskem bloku), ki imajo podlago v zapisnikih ustreznih služb (policije, inšpekcije…).
14. člen
Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8/04
Divača, dne 11. septembra 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost