Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4202. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj, stran 13323.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet občine Črnomelj na 7. redni seji dne 17. 7. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijsva v Občini Črnomelj
1. člen
V pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 85/02) se v 4. in 7. členu ter v 8. točki člena besedilo “Odbor(a) za kmetijstvo in turizem” zamenja z besedilom “pristojni (pristojnega) odbor(a)”.
2. člen
V drugem odstavku 8. točke 9. člena se besedi “javnega poziva” nadomesti z besedami “javnega razpisa” in besedo “poziv” se nadomesti z besedo “razpis”. V istem odstavku se v drugem stavku črta besedilo “k oddaji letnih programov društva”.
3. člen
V 9. členu se dodajo naslednji novi ukrepi z naslednjim besedilom:
“12. Podpora pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč
Namen:
Sofinancirajo se stroški postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02 – odl. US) z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva lahko pridobijo upravičenci, ki na osnovi javnega razpis vložijo vlogo in priložijo naslednja dokazila: kopijo katastrskega načrta, zemljiškoknjižni izpisek, pozitivno mnenje območne kmetijske svetovalne službe, potrdilo o menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Črnomelj, overjeno menjalno pogodbo in račune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla (menjava kmetijskih zemljišč) in dokazila o plačilu računov. Sofinancira se upravičene stroške postopka izvedbe zamenjave parcel do višine 40%.
13. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen:
Sofinancira se stroške postopkov pri nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave posesti kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva lahko pridobijo upravičenci, ki na podlagi javnega razpis vložijo vlogo in priložijo naslednja dokazila: kopijo katastrskega načrta, pozitivno mnenje območne kmetijske svetovalne službe, kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta), odločbo Upravne enote Črnomelj o nakupu zemljišča, račune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla (nakup kmetijskih zemljišč) in dokazila o plačilu računov. Sofinancira se upravičene stroške postopka izvedbe nakupa kmetijskih zemljišč do višine 40%.”
4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-01-11/2003
Črnomelj, dne 17. julija 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost