Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4201. Tarifa o pravnih storitvah, stran 13322.

Na podlagi četrtega odstavka 131. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo) je Patentna pisarna d.o.o. Ljubljana, Čopova 14, Ljubljana, ki jo zastopa direktor Vlado Potrč, univ. dipl. prav., dne 27. 11. 2001 sprejela
T A R I F O
o pravnih storitvah
1. člen
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in povračila stroškov Patentni pisarni d.o.o. Ljubljana, Čopova 14, v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju pravic industrijske lastnine.
2. člen
Pravne storitve obsegajo vsa opravila, ki jih Patentna pisarna d.o.o., Ljubljana, Čopova 14, opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z zastopanjem imetnikov pravic industrijske lastnine, v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, razen pred Uradom RS za intelektualno lastnino, zaradi varstva teh pravic.
3. člen
Za ovrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo tista določila veljavne tarife o odvetniških storitvah ter sklepi o spremembi tarife o odvetniških storitvah Odvetniške zbornice Slovenije, ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi z varstvom pravic industrijske lastnine, za tiste sodne postopke in tiste državne organe, zaobsežene v četrtem odstavku 131. člena ZIL in ne za Urad RS za intelektualno lastnino in postopke pred tem uradom.
4. člen
Stranke so dolžne plačati Patentni pisarni d.o.o. Ljubljana, Čopova 14, akontacijo za potrebne storitve pravne pomoči v dogovorjenem obsegu, stroške za sodne in upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa v dejanski višini.
5. člen
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vrednost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.
6. člen
K tej tarifi izda soglasje minister, pristojen za pravosodje.
7. člen
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. novembra 2001.
Patentna pisarna d.o.o. Ljubljana
Vlado Potrč, univ. dipl. prav. l. r.
direktor
Na podlagi določbe četrtega odstavka 131. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo) soglašam s tarifo o pravnih storitvah.
Št. 012-69/2001
Ljubljana, dne 15. septembra 2003.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje

AAA Zlata odličnost