Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4200. Tarifo o pravnih storitvah, stran 13321.

Na podlagi četrtega odstavka 131. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo, ZIL-1) je patentni zastopnik dr. Jure Marn, univ. dipl. inž., univ. dipl. prav., Ljubljanska ulica 9, Maribor dne 1. 7. 2002 sprejel
T A R I F O
o pravnih storitvah
1. člen
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in povračila stroškov dr. Juretu Marnu v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju pravic industrijske lastnine.
2. člen
Pravne storitve obsegajo vsa opravila, ki jih dr. Jure Marn opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z zastopanjem na področju varstva pravic industrijske lastnine v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, razen pred Uradom RS za intelektualno lastnino, zaradi varstva teh pravic.
3. člen
Za vrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo tista določila veljavne tarife o odvetniških storitvah ter sklepi o spremembi tarife o odvetniških storitvah Odvetniške zbornice Slovenije, ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi z varstvom pravic industrijske lastnine, za tiste sodne postopke in tiste državne organe, zaobsežene v četrtem odstavku 131. člena ZIL-1 in ne za Urad RS za intelektualno lastnino in postopke pred Uradom RS za intelektualno lastnino.
4. člen
Stranke so dolžne plačati dr. Juretu Marnu akontacijo za potrebne storitve pravne pomoči v dogovorjenem obsegu, stroške za sodne ali upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa v dejanski višini.
5. člen
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vrednost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.
6. člen
K tej tarifi izda soglasje minister, pristojen za pravosodje.
7. člen
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Maribor, dne 1. julija 2002.
dr. Jure Marn, univ. dipl. inž., univ. dipl. prav. l. r.
Na podlagi določbe četrtega odstavka 131. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo) soglašam s tarifo o pravnih storitvah.
Št. 012-87/02
Ljubljana, dne 15. septembra 2003.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje

AAA Zlata odličnost