Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4198. Spremembe statuta Skupnosti občin Slovenije, stran 13320.

V skladu s 17., 39. in 40. členom statuta Skupnosti občin Slovenije (Uradni list RS, št. 108/02) in s sklepom skupščine Skupnosti občin Slovenije z dne 5. 9. 2003 so sprejete
S P R E M E M B E S T A T U T A
Skupnosti občin Slovenije
1. člen
V statutu Skupnosti občin Slovenije (Uradni list RS, št. 108/02) se v 17. členu črta druga alinea.
2. člen
V tretjem odstavku 19. člena se spremeni drugi stavek tako, da se glasi: »Volitve organov SOS in predstavnic in predstavnikov v mednarodne delegacije so tajne. Volitve so lahko javne, če tako odloči večina prisotnih članic skupščine SOS.«
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se doda nova alinea, ki se glasi:
»– sprejema akte SOS in njihove spremembe ter dopolnitve«.
4. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati z dnem sprejema in so objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0509/03-1
Maribor, dne 11. septembra 2003.
Predsednik
Skupnosti občin Slovenije
Boris Sovič l. r.

AAA Zlata odličnost