Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4187. Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 13316.

Na podlagi 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 76/03), drugega in tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1
Banka Slovenije za potrebe izdelave makroekonomskih statistik s področja ekonomskih odnosov s tujino po tem sklepu spremlja spremembe in stanja:
– na računih rezidentov v tujini;
– komercialnih terjatev in obveznosti do nerezidentov;
– neposrednih naložb rezidentov z nerezidenti;
– iz poslov z vrednostnimi papirji;
– na računih nerezidentov pri bankah v Sloveniji;
– tuje gotovine pri bankah v Sloveniji;
– po kreditnih poslih s tujino;
– drugih terjatev ali obveznosti, ki vplivajo na postavke plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb Republike Slovenije.
Spremembe so vsi poslovni dogodki, ki spremenijo stanje terjatev ali obveznosti rezidentov z nerezidenti.
2
Rezidenti poročajo neposredno in posredno preko pooblaščenih bank, pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev, Borze vrednostnih papirjev, Klirinško depotne družbe, Agencije za trg vrednostnih papirjev in drugih institucij, ki vodijo baze podatkov o vrednostnih papirjih, ter preko Carinske uprave Republike Slovenije.
3
Obvezniki poročanja so vsi rezidenti Republike Slovenije, ki opravljajo transakcije oziroma imajo stanja terjatev in obveznosti iz prve točke tega sklepa, in sicer:
– za spremembe in stanja na računih v tujini rezidenti, ki imajo račune pri tujih bankah, finančnih institucijah in organizacijah ter evidenčne račune za poravnavanje medsebojnih terjatev in obveznosti z nerezidenti;
– za spremembe in stanja komercialnih terjatev in obveznosti do nerezidentov rezidenti, ki sklepajo posle kupoprodaje blaga in storitev z nerezidenti ne glede na to:
a) ali blago prestopi mejo Republike Slovenije ali ne;
b) ali je storitev opravljena v Republiki Sloveniji ali v tujini;
c) ali plačilo poteka preko domačih bank, računov v tujini ali direktno med dvema nerezidentoma ali rezidentoma, od katerih eden nastopa kot udeleženec v kreditnem poslu, drugi pa kot udeleženec v komercialnem poslu z nerezidentom ali rezidentom;
d) ali je plačilo gotovinsko ali negotovinsko;
e) ali je plačilo v domači ali tuji valuti;
– za spremembe in stanja neposrednih naložb:
f) rezidenti – pravne osebe, ki imajo neposredne naložbe nerezidentov v kapital;
g) rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo neposredne naložbe v kapital družb v tujini ali so lastniki nepremičnin v tujini;
– spremembe in stanja na računih nerezidentov pri bankah v Sloveniji ter spremembe in stanja tuje gotovine pri bankah v Sloveniji poročajo banke;
– spremembe in stanja po kreditnih poslih s tujino poročajo rezidenti, ki sklepajo kreditne posle iz 3. točke drugega odstavka 10. člena zakona o deviznem poslovanju, kreditne posle iz 12. člena zakona o deviznem poslovanju razen pogodbenih trgovinskih kreditov z odlogom plačila ali predplačilom do dvanajst mesecev kot tudi druge posle, ki so po ekonomskem namenu enaki namenu kreditne oziroma posojilne pogodbe;
– za druge spremembe in stanja terjatev ali obveznosti z nerezidenti poročajo rezidenti, ki jih posebej določa navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino.
4
Obvezniki poročanja o poslih z vrednostnimi papirji so pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev, banke, zavarovalnice, investicijske družbe, vzajemni skladi, pokojninske družbe, vzajemni pokojninski skladi, drugi institucionalni investitorji, izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev v tujini in ostali poročevalci, določeni z navodili. Obvezniki poročanja poročajo o vseh poslih z vrednostnimi papirji iz 10. in 11. člena zakona o deviznem poslovanju.
5
Poročevalec je odgovoren za pravilnost podatkov v poročilih, kar je dolžan na poziv Banke Slovenije dokazati z računovodskimi izkazi, knjigovodskimi listinami in drugo dokumentacijo.
6
Podatki, zbrani na podlagi tega sklepa, ki se nanašajo na posameznega rezidenta, so zaupne narave.
7
Guverner Banke Slovenije izda navodila za izvajanje tega sklepa.
8
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, prenehajo veljati sklep o obveznosti poročanja o poslih s tujino (Uradni list RS, št. 50/99) in sklep o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti (Uradni list RS, št. 50/99 in 41/01) in sklep o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 11/03).
9
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 17. septembra 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti