Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4180. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v centru za odstranjevanje tujcev in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov, stran 13305.

Na podlagi 56. do 59. ter 61. in 62. člena zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev
v centru za odstranjevanje tujcev in pogojih
ter postopku za uporabo milejših ukrepov
1. člen
V pravilniku o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v centru za odstranjevanje tujcev in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov (Uradni list RS, št. 97/00) se v naslovu in v 1. členu besedilo »Centru za odstranjevanje tujcev« nadomesti z besedilom »Centru za tujce«.
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strožji policijski nadzor s sklepom odredi vodja centra oziroma oseba, ki jo on pooblasti, če obstaja sum, da se skuša tujec ukrepu prisilne odstranitve izogniti, oziroma se je takemu ukrepu že izognil ali v primeru, ko to terjajo razlogi javnega reda, varnosti države ali mednarodnih odnosov.«
3. člen
V 15. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če je preseljen v Azilni dom.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 173-4-506/2003
Ljubljana, dne 17. septembra 2003.
EVA 2003-1711-0089
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost