Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4178. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu, stran 13304.

Na podlagi prvega odstavka 115. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) in prvega odstavka 16. člena zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 3/98, 81/00 in 97/01) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
1. člen
V navodilu za izpolnjevanje REK-1 obrazca, ki je sestavni del odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98, 50/99, 122/00, 31/01, 111/01, 6/02, 81/02 in 114/02), se v zaporedni številki (11) – osnova I b) besedilo prvega odstavka spremeni, tako da se glasi:
»Vpiše se osnova za obračun prispevkov delojemalcev od plač in nadomestil plač, ki jih izplačujejo invalidska podjetja. V osnovo se vštevajo tudi stimulacije in bonitete ter povračila stroškov v zvezi z delom, ki presegajo višino, določeno z uredbo vlade. Invalidska podjetja prispevke delojemalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje ter za starševsko varstvo samo obračunajo, vendar jih ne plačajo in jih kot odstopljena sredstva porabijo za materialni razvoj podjetja. Zato se prispevki, ki se ne vplačajo na račune, prikažejo samo v stolpcu ‘’obračunani”.«
Besedilo drugega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»Obračuna in dejansko plača pa se prispevek za zaposlovanje.«
V zaporedni številki (19) – osnova VI b) se besedilo tretjega odstavka spremeni, tako da se glasi:
»Invalidska podjetja so dolžna prispevke delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje ter za starševsko varstvo samo obračunati, vendar jih ne plačajo in jih kot odstopljena sredstva porabijo za materialni razvoj podjetja. Zato se prispevki delodajalcev pri teh podjetjih vpišejo samo v stolpcu ‘’obračunani”.
Besedilo četrtega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»Prispevek delodajalca za zaposlovanje pa so dolžna invalidska podjetja obračunati in ga dejansko plačati.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 81583/03
Ljubljana, dne 9. septembra 2003.
EVA 2003-1611-0144
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost