Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4175. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka, stran 13303.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena v povezavi s četrtim odstavkom 45. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje, prostor in energijo sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta
za vodnogospodarsko ureditev Drave
od Vurberka do Zgornjega Dupleka
I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka (v nadaljnjem besedilu: predlog lokacijskega načrta), ki ga je izdelalo podjetje Razvojni Center Planiranje d.o.o., Celje, št. projekta 434/00-03-D, v avgustu 2003, vključno s poročilom o vplivih na okolje za vodnogospodarsko ureditev Drave na odseku od Vurberka do Zg. Dupleka (Vodnogospodarski biro Maribor d.d., junij 2003, št. projekta: 2525/03) in ostalimi strokovnimi podlagami.
II
Javna razgrnitev bo potekala na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana in v prostorih Občine Duplek, Občinski urad, Cesta 4. julija 106, Spodnji Duplek, v času od 6. 10. do 4. 11. 2003.
Javna obravnava bo potekala dne 15. 10. 2003 ob 17. uri v prostorih Kulturnega doma – Baraka, Cesta k Dravi, Spodnji Duplek.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov info.urspp@gov.si (v rubriko zadeva navesti ključne besede “LN Drava: Vurberk–Zg. Duplek”) do konca javne razgrnitve.
III
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega načrta.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-27-5/00
Ljubljana, dne 16. septembra 2003.
EVA 2003-2511-0155
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost