Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4174. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, stran 13302.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 36. člena ter prvega in drugega odstavka 37. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99, 106/99 – ZPIZ-1, 31/00 – ZP-L, 58/02 in 110/02 – ZISDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim
investicijskim družbam za lastniške certifikate
1. člen
V odloku o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate (Uradni list RS, št. 56/98, 69/98, 41/99, 102/99, 110/99, 5/00, 34/01, 76/01 in 99/01; v nadaljevanju: odlok), se seznam premoženja, naveden v prilogi B, dopolni z naslednjim premoženjem:
------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.št. Mat. št. Naziv                  Pravna   Velikost  Vrednost
                             oblika  poslovnega
                                deleža oziroma
                                število delnic
------------------------------------------------------------------------------------------
405   5221412 Ekonomski inštitut, d.o.o., Maribor   d.o.o.    720.000   960.480
406   1305891 Veterinarska postaja Postojna, d.o.o.,
         Postojna                 d.o.o.   1.240.000  1.299.024
407   5040060 Trgovina Novoteks, d.o.o., Novo mesto  d.o.o.   1.493.000  1.493.000
408   5107024 Gostinstvo, d.o.o., Podvelka, Podvelka  d.o.o.   1.563.000  1.953.750
409   1228226 Stanovanjsko komunalno podjetje, d.o.o.,
         Gornja Radgona              d.o.o.   2.110.000  2.112.954
410   5156815 IBIS, d.o.o., Slovenska Bistrica     d.o.o.   1.804.100  2.323.552
411   5144949 Fotolik, d.o.o., Celje          d.o.o.   4.400.000  5.677.760
412   5149967 Veterinarska bolnica Maribor, d.o.o.,
         Maribor                 d.o.o.   4.650.000  5.815.290
413   5043344 Clariant Polisinteza, d.o.o., Dekani   d.o.o.   7.480.000  8.512.240
414   5150035 AGROIND VIPAVA 1894, d.d., Vipava    d.d.       96   246.144
415   5006074 METROPOL GROUP, d.d., Portorož      d.d.       107   495.000
416   5460069 SCT IAK, d.d., Kresnice         d.d.      1.429  1.589.048
417   5033543 Poligalant, d.d., Volčja Draga      d.d.      1.346  1.682.500
418   5145139 LIZ-INŽENIRING, d.d., Ljubljana,
         Ljubljana                d.d.      1.388  2.079.224
419   5666228 ZRC, d.d., Trbovlje, Trbovlje      d.d.      2.723  2.935.394
420   5066557 Pohištvo, d.d., Ljubljana        d.d      2.564  3.271.664
421   5034388 Gorenjska predilnica, d.d.,
         Škofja Loka, Škofja Loka         d.d.      2.432  3.288.064
422   5151406 Pivka, d.d., Košana           d.d      2.300  3.772.000
423   5074908 GRADIS Celje, d.d., Celje        d.d.       655  7.232.510
424   5004624 Hotel Kompas Bohinj, d.d.,
         Bohinjsko jezero             d.d.      8.084  8.084.000
425   5049393 Dana, d.d., Mirna            d.d.      6.825  8.872.500
------------------------------------------------------------------------------------------
V prilogi B v rubriki SKUPAJ se številka »21.758.317.075« nadomesti s številko »21.832.013.173«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-03/2001-5
Ljubljana, dne 18. septembra 2003.
EVA 2003-2111-0091
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost