Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4169. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Novi Kot, stran 13288.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mejnega
prehoda za obmejni promet Novi Kot
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega prehoda za obmejni promet Novi Kot (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod), na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za ureditev mejnega prehoda Novi Kot, ki ga je izdelala STIA projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o., Novo mesto, pod št. E-62/03, avgust 2003, in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega naslednje nepremičnine, potrebne za gradnjo objekta mejnega prehoda, nadstrešnice, ureditev vozišča in treh parkirnih mest, in sicer na zemljišču, parc. št. 2247/3, 2247/2 in 2247/8, vse k.o. Draga.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, to so električni in telefonski kabel.
Trasa električnega nizkonapetostnega kabla v dolžini približno 700 m je predvidena po zemljišču v k.o. Draga: parc. št. 2429/2, 2640, 2321/2, 2321/1, 2320/5, stavbna parcela 190/2, 2320/2, 2317, 2316, 2314, stavbna parcela 173, 2315, 2266, 2642, 2643/3, 2244, 2247/6 in 2247/3.
Trasa telefonskega kabla v dolžini približno 385 m je predvidena po zemljišču v k.o. Draga: parc. št. 2314, stavbna parcela 173, 2315, 2266, 2642, 2643/3, 2244, 2247/6, 2247/3, 2327 in 2331/1.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz 1. člena te uredbe in je razvidna iz pregledne situacije v M 1:500, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda ureja odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 12/99) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok (sprememba 2003) (Uradni list RS, št. 87/03).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so namenjena za gradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo montažnega objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,
– gradnjo nadstreška,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture,
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-23
Ljubljana, dne 18. septembra 2003.
EVA 2003-1520-0015
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti