Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4165. Uredba o dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin, stran 13287.

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak
iz nepremičnih motorjev z notranjim
izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin
1. člen
V 3. členu uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98 in 46/02) se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Določbe te uredbe ne veljajo za motorje, katerih moč je manjša ali enaka 560 kW in za katere je izdan certifikat o tipski odobritvi, iz katerega je razvidno, da so emisije snovi v zrak skladne z zahtevami predpisa, ki ureja emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje.
Določbe te uredbe ne veljajo za plinske turbine, katerih emisijo snovi v zrak ureja predpis o emisiji snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav.».
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedo »turbine« doda besedilo »in motorje«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-00/2003-1
Ljubljana, dne 18. septembra 2003.
EVA 2003-2511-0143
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost