Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003

Kazalo

4087. Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih električnih pečic, stran 13044.

Na podlagi drugega odstavka 68. energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) in v zvezi s pravilnikom o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o energijskem označevanju gospodinjskih
električnih pečic*
1. člen
Ta pravilnik določa zahteve pri navajanju podatkov o porabi električne energije gospodinjskih električnih pečic (v nadaljnjem besedilu: pečice) na nalepkah in podatkovnih karticah ter v drugih gradivih, ki omogočajo kupcu, da izbere energijsko učinkovitejšo pečico.
2. člen
Ta pravilnik velja za pečice, ki se napajajo iz električnega omrežja, in sicer tako za samostojne pečice kot tudi za tiste, ki so del večjih naprav, ter so obravnavane s standardi iz 7. člena tega pravilnika.
Ta pravilnik ne velja za:
– pečice, ki se lahko napajajo tudi iz drugih virov energije;
– prenosne pečice, ki niso fiksno nameščene in katerih masa je manjša od 18 kg ter niso namenjene za vgradnjo;
– parne pečice, pri katerih gre za porabo energije pri proizvodnje pare, če ne gre za pregreto paro.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo pomen, kot je določen v pravilniku o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01).
4. člen
Pečice se z namenom določitve in prikaza energijske učinkovitosti razvrščajo v razrede energijske učinkovitosti, ki so določeni v prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika. Pri pečicah z več prostori je potrebno razred energijske učinkovitosti določiti za vsak prostor posebej.
5. člen
Vsebina in oblika nalepke, s katero mora biti opremljena pečica, ponujena za prodajo, je določena v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika. Nalepka mora biti nameščena na vidnem mestu na vratih pečice in ne sme biti zakrita. Pri pečicah z več prostori mora imeti vsak prostor lastno nalepko razen prostorov, ki niso zajeti s standardi iz 7. člena tega pravilnika.
Vsebina podatkovne kartice je določena v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
Gradiva, s katerimi se pečice kupcu ponujajo na način iz 9. člena pravilnika o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov, morajo vsebovati podatke iz priloge III, ki je sestavni del tega pravilnika. Ta zahteva velja tudi za pečice, vgrajene v sestavljene kuhinje.
6. člen
Tehnična dokumentacija za gospodinjske električne pečice mora vsebovati:
– ime in sedež dobavitelja;
– splošni opis pečice, ki zadošča za njeno identifikacijo;
– podatke, vključno z ustreznimi risbami, ki kažejo glavne konstrukcijske značilnosti pečice, še posebej tiste podatke, ki bistveno vplivajo na porabo energije;
– poročila o ustreznih meritvah, izvedenih v skladu s standardi iz 7. člena tega pravilnika;
– navodila za uporabo.
7. člen
Podatki, ki jih zahteva ta pravilnik, morajo biti izmerjeni v skladu s standardom SIST EN 50304 oziroma s harmoniziranimi standardi iz seznama standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti pečice z zahtevami tega pravilnika. Seznam teh standardov objavi minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom, pristojnim za trg v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podatki na nalepkah in na podatkovnih karticah, ki se nanašajo na hrup, morajo biti v skladu s pravilnikom o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01).
8. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
9. člen
Določba drugega odstavka 7. člena tega pravilnika se začne uporabljati po objavi seznama standardov o meritvah hrupa pri pečicah v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določba 10. točke priloge II se začne uporabljati po objavi seznama standardov za energijske izgube pečic v stanju pripravljenosti v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije Evropski uniji.
Št. 311-23/2003
Ljubljana, dne 26. avgusta 2003.
EVA 2000-2111-0069
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 2002/40/ES o energijskem označevanju gospodinjskih električnih pečic.
                                  Priloga II
               PODATKOVNA KARTICA

Podatkovna kartica mora vsebovati naslednje podatke v naslednjem vrstnem
redu:
1.   Dobaviteljev naziv ali blagovno znamko.
2.   Dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela pečice.
3.   Razred energijske učinkovitosti prostorov pečice, določen v skladu s
    prilogo IV. Navedeno mora biti: “Razred energijske učinkovitosti na
    lestvici od A (manjša poraba energije) do G (večja poraba energije)“.
    Kjer je ta podatek podan v razpredelnici, se to lahko izrazi na drug
    način, pod pogojem, da je jasen obseg lestvice od A (manjša poraba
    energije) do G (večja poraba energije). Navesti je treba tudi način
    ogrevanja, za katerega je določen razred energijske učinkovitosti.
4.   Če so podatki v obliki razpredelnice, znak za okolje, če je bil za ta
    model pečic podeljen v skladu s predpisi, ki povzemajo uredbo
    Evropske unije št. 1980/2000.
5.   Porabo energije v kWh za funkcije ogrevanja (klasično in/ali s
    prisilnim kroženjem zraka) pri standardnem bremenu, določeno v skladu
    s standardi, iz 7. člena tega pravilnika.
6.   Uporabno prostornino prostora v litrih, določeno v skladu s standardi
    iz 7. člena tega pravilnika.
7.   Velikost prostora pečice, kot sledi:
    majhna    12 l <= prostornina < 35 l
    srednja   35 l <= prostornina < 65 l
    velika    65 l <= prostornina.
    Puščica za velikost prostora pečice mora biti nameščena v isti
    višini, kot je oznaka za pripadajočo velikost.
8.   Čas potreben za »peko« pri standardnem bremenu, določen skladno s
    standardi iz 7. člena tega pravilnika.
9.   Hrup, izmerjen pri funkciji, za katero se določa energijsko
    učinkovitost, mora biti določen v skladu s pravilnikom o emisiji
    hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS 13/01), pri čemer je
    potrebno upoštevati določbo prvega odstavka 9. člena tega pravilnika.
10.   Porabo energije pri delovanju brez ogrevanja, ko pečica dela v
    področju najnižje porabe, pri čemer je potrebno upoštevati določbo
    drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.
11.   Površino največjega pekača, ki se lahko uporabi v pečici, v cm2.
    Pekač se določi kot “zunanja površina“ skladno s standardom iz 7.
    člena tega pravilnika.
Navedeni podatki so lahko podani tudi v razpredelnici, ki pokriva večje
število modelov pečic, ki jih dobavlja isti dobavitelj.
Če je pečici priložena kopija nalepke iz 5. člena tega pravilnika, ki je
lahko barvna ali črno-bela, je na podatkovno kartico potrebno vključiti le
tiste podatke, ki niso vsebovani na nalepki.
                             Priloga III

   PODATKI ZA NAROČANJE PO POŠTI IN DRUGO PRODAJO NA DALJAVO

V tretjem odstavku 5. člena tega pravilnika navedena gradiva morajo
vsebovati naslednje podatke v naslednjem vrstnem redu:

1.  Dobaviteljevo blagovno znamko in
   oznako modela pečice        (Priloga II, točki 1 in 2)
2.  Razred energijske učinkovitosti   (Priloga II, točka 3)
3.  Porabo energije           (Priloga II, točka 5)
4.  Uporabno prostornine        (Priloga II, točka 6)
5.  Velikost              (Priloga II, točka 7)
6.  Hrup                (Priloga II, točka 9)

V gradivih so lahko navedeni tudi drugi podatki s podatkovne kartice,
ki morajo biti podani na način, kot je določen v prilogi II.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti