Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003

Kazalo

3885. Pravilnik o določitvi števila mest državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na okrožnih državnih tožilstvih in v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve ter o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilca, stran 12037.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 14. člena in prvega odstavka 10.b člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o določitvi števila mest državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na okrožnih državnih tožilstvih in v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve ter o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilca
I
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije ima Generalnega državnega tožilca RS,
14 vrhovnih državnih tožilcev in 21 višjih državnih tožilcev.
Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve ima vodjo in 6 državnih tožilcev.
II
Okrožno državno tožilstvo v Celju ima vodjo, 17 državnih tožilcev in 4 pomočnike državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Kopru ima vodjo, 12 državnih tožilcev in 2 pomočnika državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Kranju ima vodjo, 11 državnih tožilcev in 3 pomočnike državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Krškem ima vodjo, 5 državnih tožilcev in 4 pomočnike državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ima vodjo, 44 državnih tožilcev in 12 pomočnikov državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru ima vodjo, 20 državnih tožilcev in 3 pomočnike državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti ima vodjo, 8 državnih tožilcev in 2 pomočnika državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ima vodjo, 8 državnih tožilcev in 2 pomočnika državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu ima vodjo, 8 državnih tožilcev in 2 pomočnika državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju ima vodjo, 4 državne tožilce in 2 pomočnika državnega tožilca.
Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu ima vodjo, 6 državnih tožilcev in 4 pomočnike državnega tožilca.
III
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določitvi števila mest državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na višjih in na okrožnih državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji in o določitvi števila mest pomočnikov državnih tožilcev (Uradni list RS, št. 83/94, 61/98, 57/99, 31/00, 29/03 in, 58/03) in odredba o določitvi števila državnih tožilcev v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve (Uradni list RS, št. 94/99).
IV
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 161-02-12/03
Ljubljana, dne 6. avgusta 2003.
EVA 2003-2011-0041
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje
Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 24. 7. 2003 št. 734-01/2003-3 na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o državnem tožilstvu dala soglasje k pravilniku o določitvi števila mest državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na okrožnih državnih tožilstvih in v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve ter o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilca.

AAA Zlata odličnost