Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3408. Sprememba navodila za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obveznih rezerv, stran 10849.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in sklepa o obveznih rezervah (Uradni list RS, št. 103/02 in 65/03) sprejema guverner Banke Slovenije
S P R E M E M B O N A V O D I L A
za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev
obveznih rezerv
1
V navodilu za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obveznih rezerv (Uradni list RS, št. 112/02) se za 3. točko doda nova 3.a točka, ki se glasi:
“3.a Če obveznik v osnovi za izračun obveznih rezerv ne upošteva izdanih imenskih vrednostnih papirjev, ki so v lasti drugih obveznikov, mora spremembe lastništva izdanih imenskih vrednostnih papirjev v svojih poslovnih knjigah evidentirati vsaj enkrat mesečno na zadnji dan v mesecu na podlagi podatkov Centralne klirinško depotne družbe ali indosamenta o prenosu lastništva vrednostnega papirja.”
2
Črta se 8. točka. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
3
Ta sprememba navodila začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, obveznik jo prvič uporabi za izračun obveznih rezerv za mesec september 2003 na podlagi povprečnih dnevnih knjigovodskih stanj obveznosti od 22. 8. 2003 do 21. 9. 2003.
Št. 22-0111/03
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost