Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3389. Pravilnik o izvzemu od uporabe varnostnega pasu zaradi zdravstvenih razlogov, stran 10815.

Na podlagi 72. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02, 54/02 – odl. US in 67/02) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o izvzemu od uporabe varnostnega pasu zaradi zdravstvenih razlogov
1. člen
Ta pravilnik določa krog oseb, ki jim zaradi zdravstvenih razlogov ni treba uporabljati varnostnega pasu, ter obliko in vsebino zdravniškega potrdila, ki se izda tem osebam.
2. člen
Osebe, pri katerih obstajajo zdravstveni razlogi, ki jim onemogočajo, otežujejo ali kako drugače ovirajo uporabo varnostnega pasu, so izvzete od uporabe varnostnega pasu.
3. člen
Upravičenost do izvzema od uporabe varnostnega pasu se dokazuje z zdravniškim potrdilom, ki ga izda posebna tričlanska zdravstvena komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo pri javnem zdravstvenem zavodu imenuje minister, pristojen za zdravje.
Zdravniško potrdilo se izda na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
4. člen
Oseba, ki želi biti iz zdravstvenih razlogov upravičena do izvzema od uporabe varnostnega pasu, vloži pisno predlog na komisijo. Predlogu priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo na podlagi katere zahteva izvzem od uporabe varnostnega pasu.
5. člen
Komisija najpozneje v 30 dneh od prejema predloga iz prejšnjega člena odloči o upravičenosti do izvzema od uporabe varnostnega pasu in določi rok veljavnost zdravniškega potrdila.
Odločitev komisije je dokončna.
6. člen
Stroške za izdajo zdravniškega potrdila nosi oseba, ki predlaga izvzem od uporabe varnostnega pasu iz zdravstvenih razlogov.
7. člen
Komisijo iz 3. člena tega pravilnika imenuje minister, pristojen za zdravje v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-88/01
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
EVA 2003-2711-0028
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje