Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3316. Pravilnik o postopku podelitve evropskega tehničnega soglasja gradbenemu proizvodu, stran 10669.

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o postopku podelitve evropskega tehničnega soglasja gradbenemu proizvodu*
1. člen
Ta pravilnik določa postopke podelitve, podaljšanja, spremembe in razveljavitve evropskega tehničnega soglasja gradbenemu proizvodu (v nadaljnjem besedilu: ETA).
2. člen
Postopki podelitve, podaljšanja, spremembe in razveljavitve ETA se izvedejo po postopku določenem v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
ETA se podeli v obliki določeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Določbe tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve Protokola k evropskemu sporazumu o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na drugi strani o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov (PECA) za gradbene proizvode.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 017-52/2003-1
Ljubljana, dne 20. junija 2003.
EVA 2003-2111-0022
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
* Ta pravilnik povzema vsebino odločbe Komisije 94/23/ES o enotnem postopku za podelitev evropskega tehničnega soglasja in odločbe Komisije 97/571/ES o splošni obliki evropskega tehničnega soglasja za gradbene proizvode.

AAA Zlata odličnost