Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2979. Pravilnik o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije, stran 7105.

Na podlagi tretjega odstavka 27. člena in drugega odstavka 68. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa ravnanje z zalogami fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki lahko po izteku veljavnosti odločbe o registraciji, njeni razveljavitvi ali prepovedi prometa s FFS ostanejo v skladiščih, v prometu in pri končnih uporabnikih FFS.
2. člen
(iztek veljavnosti odločbe o registraciji)
(1) FFS, ki je bilo do izteka veljavnosti odločbe o registraciji dano v promet, je lahko v prometu do izteka roka uporabnosti, vendar najdlje 18 mesecev po izteku veljavnosti odločbe o registraciji, če FFS ne predstavlja bistveno večje nevarnosti za zdravje ljudi, živali in okolje kot v času registracije.
(2) Ne glede na določitev rokov iz prejšnjega odstavka je poraba zalog FFS pri končnih uporabnikih dovoljena do izteka roka uporabnosti, če FFS ne predstavlja bistveno večje nevarnosti za zdravje ljudi, živali in okolje kot v času registracije.
3. člen
(razveljavitev registracije oziroma prepoved prometa in uporabe)
Če Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) razveljavi odločbo o registraciji oziroma prepove promet in uporabo določenega FFS, lahko na podlagi mnenja komisije za FFS po proučitvi posledic nadaljnje uporabe določi prehodno obdobje za odprodajo zalog FFS.
4. člen
(prepoved prometa in uporabe v EU)
Če vsebuje FFS določene aktivne snovi, za katere Evropska komisija odloči, da se morajo umakniti iz prometa in uporabe kot FFS, uprava na podlagi tega povzame ukrepe in zagotovi enotno izvajanje sprejetih odločitev.
5. člen
(odstranitev zalog)
Pri uničenju zalog FFS morajo imetniki zalog in uporabniki ravnati v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z odpadki.
6. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-170/2003
Ljubljana, dne 6. junija 2003.
EVA 2003-2311-0191
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost