Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2978. Spremembe in dopolnitve seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji, stran 7101.

Na podlagi 28. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S E Z N A M A
registriranih fitofarmacevtskih sredstev
v Republiki Sloveniji
I
Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/03) se dopolni z naslednjimi fitofarmacevtskimi sredstvi, za katera je bila v času od 17. marca 2003 do 10. junija 2003 izdana odločba o registraciji v Republiki Sloveniji:
II
Fitofarmacevtska sredstva, za katera je bilo v času od 17. marca 2003 do 10. junija 2003 izdano podaljšanje registracije ali sprememba odločbe o registraciji v Republiki Sloveniji, so:
Št. 327-02-38 /2003/2
Ljubljana, dne 10. junija 2003.
EVA 2003-2311-0189
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano