Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2975. Uredba o spremembah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 7096.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02 in 86/02) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
“2. člen
(Višina letnega povračila za uporabo cest po vrstah vozil)
Višina letnega povračila za uporabo cest se za posamezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil določi glede na naslednja merila in znaša za:
1. motorno kolo glede na prostornino njegovega motorja:
   – do vključno 125 cm3         2.549 tolarjev,
   – nad 125 cm3 do vključno 500 cm3   3.824 tolarjev,
   – nad 500 cm3             5.089 tolarjev;
2. osebni avtomobil, osebno specialno vozilo, razen osebnega specialnega vozila za prevoz določenih oseb in bivalno vozilo (avtodom) glede na prostornino njegovega motorja:
   – do vključno 1350 cm3        11.462 tolarjev,
   – nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3  17.188 tolarjev,
   – nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3  25.464 tolarjev,
   – nad 2500 cm3            45.839 tolarjev;
 
3.  kombinirano vozilo          27.376 tolarjev;
4. osebno specialno vozilo za prevoz določenih oseb 11.462 tolarjev;
letno povračilo za uporabo cest za bivalno osebno vozilo se plača po 2. točki tega člena;
5. avtobus, glede na število sedežev, za vsak sedež 761 tolarjev;
letno povračilo za uporabo cest za bivalni avtobus se plača po 2. točki tega člena;
6. priklopno vozilo osebnih vozil, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, 6.363 tolarjev;
7. priklopno vozilo avtobusov, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, 8.913 tolarjev;
8. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa   Tolarjev  Dovoljena skupna masa (pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil,
                    Uradni list RS, št. 24/96 in 17/00; v nadaljnjem besedilu: pravilnik*)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do vključno 4 t        27.376
nad 4 t do vključno 5 t    34.222
nad 5 t do vključno 6 t    41.069
nad 6 t do vključno 7 t    47.915
nad 7 t do vključno 8 t    54.762
nad 8 t do vključno 9 t    61.608
nad 9 t do vključno 10 t   68.455
nad 10 t do vključno 11 t   75.301
nad 11 t do vključno 12 t   82.147
nad 12 t do vključno 13 t   88.994
nad 13 t do vključno 14 t   95.840
nad 14 t do vključno 15 t  102.687
nad 15 t do vključno 16 t  109.533
nad 16 t do vključno 17 t  116.380
nad 17 t do vključno 18 t  123.226  1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t  130.073
nad 19 t do vključno 20 t  136.919
nad 20 t do vključno 21 t  143.766
nad 21 t do vključno 22 t  150.612
nad 22 t do vključno 23 t  157.459
nad 23 t do vključno 24 t  164.305
nad 24 t do vključno 25 t  171.152  2.a točka 6. člena pravilnika
nad 25 t do vključno 26 t  177.998  2.b točka 6. člena pravilnika
nad 26 t do vključno 27 t  184.845
nad 27 t do vključno 28 t  191.691
nad 28 t do vključno 29 t  198.538
nad 29 t do vključno 30 t  205.384
nad 30 t do vključno 31 t  212.231
nad 31 t do vključno 32 t  219.077  3. in 4. točka 6. člena pravilnika
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema osema (dovoljena skupna masa do 18 t);
2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot dvema osema, razen vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika (dovoljena skupna masa do 25 t);
2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno osjo, z razmikom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem oziroma, če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovoljena skupna masa do 26 t);
2. in 4. točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot tremi osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali sta razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema in obremenitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b, ter katerih največja dovoljena obremenitev ne presega 5 t na meter razdalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale najbolj zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi (dovoljena skupna masa do 32 t).
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se:
– za bivalno specialno tovorno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 2. točki tega člena;
– za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park) plačuje letno povračilo za uporabo cest po 11. točki tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso vozila po pravilniku.
Prevoz s tovornim vozilom ali specialnim tovornim vozilom, ki presega dimenzijo, maso ali osne obremenitve, kot so določene v pravilniku ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
9. vlečno vozilo s polpriklopnikom glede na največjo dovoljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi predpisane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t skupne mase) za skupino vozil:
-----------------------------------------------------------------------
Moč motorja       Največja dovoljena masa        Tolarjev
vlečnega vozila     skupine vozil
-----------------------------------------------------------------------
do 52,92 kW       do vključno 12 t             82.127
do 57,33 kW       nad 12 t do vključno 13 t        88.973
do 61,74 kW       nad 13 t do vključno 14 t        95.820
do 66,15 kW       nad 14 t do vključno 15 t        102.666
do 70,56 kW       nad 15 t do vključno 16 t        109.513
do 74,97 kW       nad 16 t do vključno 17 t        116.359
do 79,38 kW       nad 17 t do vključno 18 t        123.206
do 83,79 kW       nad 18 t do vključno 19 t        130.052
do 88,20 kW       nad 19 t do vključno 20 t        136.899
do 92,61 kW       nad 20 t do vključno 21 t        143.745
do 97,02 kW       nad 21 t do vključno 22 t        150.592
do 101,43 kW      nad 22 t do vključno 23 t        157.438
do 105,84 kW      nad 23 t do vključno 24 t        164.285
do 110,25 kW      nad 24 t do vključno 25 t        171.131
do 114,66 kW      nad 25 t do vključno 26 t        177.978
do 119,07 kW      nad 26 t do vključno 27 t        184.824
do 123,48 kW      nad 27 t do vključno 28 t        191.671
do 127,89 kW      nad 28 t do vključno 29 t        198.517
do 132,30 kW      nad 29 t do vključno 30 t        205.364
do 136,71 kW      nad 30 t do vključno 31 t        212.210
do 141,12 kW      nad 31 t do vključno 32 t        219.057
do 145,53 kW      nad 32 t do vključno 33 t        225.903
do 149,94 kW      nad 33 t do vključno 34 t        232.749
do 154,35 kW      nad 34 t do vključno 35 t        239.596
do 158,76 kW      nad 35 t do vključno 36 t        246.442
do 163,17 kW      nad 36 t do vključno 37 t        253.289
do 167,58 kW      nad 37 t do vključno 38 t        260.135
do 171,99 kW      nad 38 t do vključno 39 t        266.982
nad 172,00 kW      nad 39 t do vključno 40 t        273.828
 
za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica) - 6. in 7. točka pravilnika)*
 
do 180,81 kW      nad 40 t do vključno 41 t        280.613
do 185,22 kW      nad 41 t do vključno 42 t        287.460
do 189,83 kW      nad 42 t do vključno 43 t        294.306
nad 189,84 kW      nad 43 t do vključno 44 t        301.153
-----------------------------------------------------------------------
* Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopnikom, ki vozi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če prevaža ISO zabojnik dolg 40 ft; če je polpriklopnik ojačan za prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi ali več osmi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč (dovoljena skupna masa do 44 t).
Za polpriklopnik, ki se registrira samostojno, se letno povračilo za uporabo cest ne plačuje.
Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena masa (masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine vozil, določeno s pravilnikom, se plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso po pravilniku.
Prevoz s skupino vozil, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene s pravilnikom ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
10. tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno priklopno vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso priklopnika:
-----------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa     Tolarjev    Dovoljena skupna masa
                        (po pravilniku)*
-----------------------------------------------------------------------------
do vključno 4 t          16.427
nad 4 t do vključno 5 t      20.539
nad 5 t do vključno 6 t      24.651
nad 6 t do vključno 7 t      28.763
nad 7 t do vključno 8 t      32.875
nad 8 t do vključno 9 t      36.987
nad 9 t do vključno 10 t      41.099
nad 10 t do vključno 11 t     45.211
nad 11 t do vključno 12 t     49.323
nad 12 t do vključno 13 t     53.435
nad 13 t do vključno 14 t     57.547
nad 14 t do vključno 15 t     61.659
nad 15 t do vključno 16 t     65.771
nad 16 t do vključno 17 t     69.883
nad 17 t do vključno 18 t     73.995    1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t     78.107
nad 19 t do vključno 20 t     82.219
nad 20 t do vključno 21 t     86.331
nad 21 t do vključno 22 t     90.443
nad 22 t do vključno 23 t     94.555
nad 23 t do vključno 24 t     98.667    2.c točka 6. člena pravilnika
-----------------------------------------------------------------------------
* 1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema osema (dovoljena skupna masa do 18t);
2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot dvema osema (dovoljena skupna masa do 24 t);
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 12. točki tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso priklopnega vozila po pravilniku.
Prevoz s skupino vozil iz 8. in 10. točke tega člena, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene s pravilnikom ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
11. delovno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 5.089 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, specialni vlačilec (unimog) in zabaviščno vozilo (luna park);
12. delovno priklopno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 1.275 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo.“
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se številka “30“ nadomesti s številko “90“.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2003.
Št. 425-00/2001-6
Ljubljana, dne 19. junija 2003.
EVA 2003-2411-0044
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti